Den fulde tekst
L 49
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Sammenskrivning af læseplan og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål).
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 31/10 08 Tillæg A 1448
Lovf som fremsat 31/10 08 Tillæg A 1442
1.beh 13/11 08 FF 873
Betænkning 17/12 08 Tillæg B 381
2.beh 20/1 09 FF 2678
3.beh 22/1 09 FF 2805
Lovf som vedt 22/1 09 Tillæg C 240
Lov nr 50 af 28. januar 2009
Ordførere: (1.beh) Anne-Mette Winther Christiansen (V), Leif Lahn Jensen (S), Karin Storgaard (DF), Pernille Frahm (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven forenkler reguleringen af indholdet af undervisningen i folkeskolen ved at sammenskrive indholdet af læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål i ét dokument.
Loven er led i regeringens afbureaukratiseringsreform.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 108 stemmer.