Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 85, stk. 1-3 i sundhedsloven om tilbud om brystundersøgelse

I medfør af § 277, stk. 9, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, fastsættes, at § 85, stk. 1-3, i sundhedsloven om tilbud om brystundersøgelse træder i kraft den 15. december 2008. Regionsrådet tilbyder undersøgelse til hele målgruppen, jf. § 85, stk. 1, første gang senest inden udgangen af 2009.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 28. november 2008

Jakob Axel Nielsen

/ Andreas Jull Sørensen