Den fulde tekst
L 69
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpet meldepligt for udlændinge på tålt ophold, styrket kontrol med overholdelse af påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted samt forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af en pålagt meldepligt eller et påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted).
Af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech (V)).
Fremsat skr 13/11 08 Tillæg A 1938
Lovf som fremsat 13/11 08 Tillæg A 1925
1.beh 21/11 08 FF 1269
Betænkning 12/12 08 Tillæg B 343
2.beh 16/12 08 FF 2237
Tillægsbet 17/12 08 Tillæg B 390
3.beh 19/12 08 FF 2488
Lovf som vedt 19/12 08 Tillæg C 212
Lov nr 1397 af 27. december 2008
Ordførere: (1.beh) Karen Ellemann (V), Henrik Dam Kristensen (S), Peter Skaarup (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Helle Sjelle (KF), Morten Østergaard (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Naser Khader (LA).
Ministre: (1.beh) integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik(UUI).
Efter 2.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik(UUI).
Med loven pålægges udlændinge på tålt ophold en daglig meldepligt til politiet. Hvis udlændingen er pålagt ophold i Center Sandholm, skal den daglige meldepligt ske personligt til politiet i centeret. Hvis udlændingen ikke er pålagt ophold i Center Sandholm, skal den daglige meldepligt ske til det lokale politi. Pålagt ophold i Center Sandholm indebærer, at udlændingen skal bo i centeret og som udgangspunkt overnatte der hver nat. Loven forhøjer strafferammen for overtrædelse af en pålagt meldepligt eller et påbud om at tage ophold fra indtil 4 måneders fængsel til indtil 1 års fængsel.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 59 stemmer (V, DF og KF) mod 51 (S, SF, RV, EL, LA og UFG).