Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af kapitel 10 i lov om design

(Designloven)

I medfør af § 60, stk. 1, 2. punktum, i lov nr. 1259 af 20. december 2000 om design samt efter bemyndigelse i henhold til § 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 39 af 17. januar 2002 bestemmes, at kapitel 10 i loven træder i kraft den 9. december 2008.

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 17. november 2008

Jesper Kongstad

/ Randi Stanbury