Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2009 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3 og § 9 a, stk. 1 i lov om Arbejdsmarkedet Tillægspension jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008, som ændret ved lov nr. 515 af 17. juni 2008, lov nr. 517 af 17. juni 2008 og lov nr. 1063 af 6. november 2008, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. ATP-lovens § 16, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. ATP-lovens § 8 c, stk. 3. I 2009 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2009 fratrækkes der 300 kr. til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. stk. 1.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2009 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2009 er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2008. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur, der er estimeret på baggrund af danske swaprenter med løbetiderne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 og 30 år. Estimationsmetoden anmeldes til Finanstilsynet.

Stk. 3. Den aktuarmæssige formel for fastsættelse af tariffen for 2009 fremgår af ATP´s pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på ATP’s hjemmeside.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2009 optjener medlemmerne ved opnået pensionsalder, jf. § 3 i lov nr. 109 af 26. februar 2008 følgende årlige livsvarige pension:

     
Medlem født
Pensionsalder
Pensionsret v/pensionsalder
1944
65
7,78 kr.
1945
65
8,04 kr.
1946
65
8,42 kr.
1947
65
8,80 kr.
1948
65
9,19 kr.
1949
65
9,58 kr.
1950
65
9,99 kr.
1951
65
10,40 kr.
1952
65
10,82 kr.
1953
65
11,24 kr.
1954
65
11,68 kr.
1955
65
12,12 kr.
1956
65
12,57 kr.
1957
65
13,02 kr.
1958
65
13,49 kr.
1.1.1959 – 30.06.1959
65 ½
14,35 kr.
1.7.1959 – 31.12.1959
66
15,13 kr.
1.1.1960 – 30.06.1960
66 ½
15,95 kr.
1.7.1960 – 31.12.1960
67
16,83 kr.
1961
67
17,24 kr.
1962
67
17,82 kr.
1963
67
18,40 kr.
1964
67
19,01 kr.
1965
67
19,64 kr.
1966
67
20,29 kr.
1967
67
20,97 kr.
1968
67
21,67 kr.
1969
67
22,41 kr.
1970
67
23,17 kr.
1971
67
23,97 kr.
1972
67
24,80 kr.
1973
67
25,66 kr.
1974
67
26,55 kr.
1975
67
27,47 kr.
1976
67
28,41 kr.
1977
67
29,39 kr.
1978
67
30,41 kr.
1979
67
31,46 kr.
1980
67
32,54 kr.
1981
67
33,67 kr.
1982
67
34,83 kr.
1983
67
36,03 kr.
1984
67
37,28 kr.
1985
67
38,57 kr.
1986
67
39,90 kr.
1987
67
41,28 kr.
1988
67
42,71 kr.
1989
67
44,19 kr.
1990
67
45,72 kr.
1991
67
47,31 kr.
1992
67
48,95 kr.
1993
67
50,65 kr.
     

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer fyldt 65 år

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2009 efter alder 65, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves følgende årlige livsvarige pensionsret:

   
Medlem født
Pensionsret
1942
8,38 kr.
1943
8,11 kr.
1944
7,86 kr.
   

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 3 i lov nr. 109 af 26. februar 2008, får forhøjet den årlige pension. For hver måned udbetalingen af pensionen udskydes i 2009, forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

     
Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i 1943
Medlem født i 1944
1
100,68 kr.
100,66 kr.
2
101,37 kr.
101,33 kr.
3
102,06 kr.
102,00 kr.
4
102,76 kr.
102,67 kr.
5
103,46 kr.
103,35 kr.
6
104,17 kr.
104,03 kr.
7
104,88 kr.
104,72 kr.
8
105,59 kr.
105,42 kr.
9
106,31 kr.
106,11 kr.
10
107,04 kr.
106,81 kr.
11
107,77 kr.
107,52 kr.
12
108,51 kr.
 
     

§ 5. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover alder 70, jf. ATP-lovens § 9 a, stk. 2, får forhøjet den årlige pension. For hver måned udbetalingen af pensionen udskydes i 2009, forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

   
Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i 1939
1
100,78 kr.
2
101,58 kr.
3
102,37 kr.
4
103,18 kr.
5
103,99 kr.
6
104,80 kr.
7
105,63 kr.
8
106,45 kr.
9
107,29 kr.
10
108,13 kr.
11
108,98 kr.
   

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009 og anvendes for bidrag, der vedrører 2009.

Beskæftigelsesministeriet, den 20. november 2008

Claus Hjort Frederiksen

/ Lise Fangel