Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område

(Individuel boligstøtte, børnebidrag, den centrale refusionsordning og vederlag og diæter for varetagelsen af kommunale erhverv)

1.
1. I vejledning nr. 62 af 10. november 2008 om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriet område foretages følgende ændringer:
 
2. Tabel 3 affattes således:
 
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser
     
kr. årlig
pct.
 
1.
Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)
   
   
- lejligheder
194.645
-
   
- enkeltværelser
132.842
-
   
- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn
34.800
-
 
2.
Kompensationsordning1)
152.800
-
 
3.
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 1993 2)
200.900
-
 
4.
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)
11.300
-
 
5.
Opregulering af personlig indkomst (lov § 8, stk. 2)4)
 
  
   
- Modtagere af folkepension eller førtidspension
-
3,1
   
- Andre
-
4,0
1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.
2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.
3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.
4) Jf. § 3, stk. 2, i bkg. nr. 722 af 15. september 1999, som senest ændret ved bkg. nr. 1671 af 14. december 2006. Satserne er kundgjort i bkg. nr. 934 af 19. september 2008.
 
3. Tabel 18 affattes således:
 
TABEL 18: Børnebidrag
     
kr. årligt
kr. halvår
kr. månedligt
kr. én gang
 
1.
Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov § 14)
11.988
5.994
999
-
 
 
2.
Normalbidrag til børn, tillæg (lov § 14)
1.548
774
129
-
 
 
3.
Normalbidrag ved fødsel (lov § 15)
-
-
-
686
 
 
4.
Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15)
-
-
1.196
-
 
 
4. I tabel 27 affattes række 2 og 3 således:
 
 
2.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 650.000 til 1.309.999 kr. årligt
25
 
3.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.310.000 kr. årligt
50
   
5. I tabel 36 affattes række 11 således:
 
   
11. Kommuner med indbyggertal på mellem 20.001 – 60.000
12.636
 
2.
Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar 2009 – 31. december 2009.

Velfærdsministeriet, den 19. november 2008

P.M.V.
E.B.
Eva Pedersen