Den fulde tekst
L 77
Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel boligstøtte og lov om ændring af lov om social pension og andre love. (Ændrede betingelser om børns ophold her i landet m.v.).
Af velfærdsministeren (Karen Jespersen (V)).
Fremsat skr 19/11 08 Tillæg A 2296
Lovf som fremsat 19/11 08 Tillæg A 2282
1.beh 27/11 08 FF 1573
Betænkning 11/12 08 Tillæg B 338
2.beh 16/12 08 FF 2304
3.beh 19/12 08 FF 2487
Lovf som vedt 19/12 08 Tillæg C 234
Lov nr 1411 af 27. december 2008
Ordførere: (1.beh) Karen Ellemann (V), Lene Hansen (S), René Christensen (DF), Astrid Krag (SF), Vivi Kier (KF), Marianne Jelved (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) velfærdsministeren.
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder tre elementer. For det første skærpes reglerne om inddragelse af børnefamilieydelse og børnetilskud og reduktion af boligstøtte ved barnets ophold i udlandet. For det andet præciseres ikrafttrædelsesbestemmelsen i loven om førtidspensionsreformen, således at visse persongrupper ligestilles i relation til børnetilskudsreglerne i overensstemmelse med intentionerne i førtidspensionsreformen. Endelig præciseres reglerne for udbetaling af børnefamilieydelse og børnetilskud ved barnets ophold i udlandet, når opholdet kan betragtes som et supplement til et uddannelsesforløb i Danmark. Loven trådte i kraft den 1. januar 2009.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 103 stemmer (V, S, DF, SF, KF, LA og Lars-Emil Johasen (SIU) mod 6 (RV, EL og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)); 1 (Pia Christmas-Møller (UFG) stemte hverken for eller imod.