Den fulde tekst
L 75
Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven). (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk digital ansøgning, fleksibel låneordning m.v.).
Af undervisningsministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 19/11 08 Tillæg A 2255
Lovf som fremsat 19/11 08 Tillæg A 2222
1.beh 25/11 08 FF 1427
Betænkning 9/12 08 Tillæg B 271
2.beh 16/12 08 FF 2304
Lovf optrykt efter 2.beh 16/12 08
3.beh 19/12 08 FF 2484
Lovf som vedt 19/12 08 Tillæg C 230
Lov nr 1408 af 27. december 2008
Ordførere: (1.beh) Sophie Løhde (V), Kirsten Brosbøl (S), Martin Henriksen (DF), Nanna Westerby (SF), Charlotte Dyremose (KF), Marianne Jelved (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget var en udmøntning af en aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en række omlægninger på SU-området.
Loven indebærer bl.a.
- forhøjelse af det laveste fribeløb,
- forhøjelse af handicaptillægget,
- forhøjelse af stipendietillægget til samlevende forsørgere og
- adgang til SU for til 18-19-årige deltagere i forberedende voksenundervisning.
Aftalen finansieres, ved at muligheden for, at uddannelsessøgende kan opspare SU til udbetaling ved dobbeltklip ophører, og ved effektiviseringsgevinsterne i forbindelse med digitalisering af SU-administrationen.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaet med 110 stemmer.