Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1461 af 12. december 2007 om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) foretages efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension følgende ændringer:

1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

2. I § 1, stk. 3, ændres »1,74 kr.« til: »1,92 kr.«, og »3,48 kr.« ændres til: »3,84 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009 og finder anvendelse ved udbetaling af dagpenge i forbindelse med fravær i den første hele udbetalingsperiode, der afsluttes herefter.

Beskæftigelsesministeriet, den 9. december 2008

Claus Hjort Frederiksen

/ Vibeke Dalbro


Bilag 1

Gældende satser
 
A-sats
B-sats
C-sats
D-sats
BIDRAGS­ANDELE LØNPERIODE /TIMEINTER­VAL
Lønmod- tagerens andel kr.
Arbejds- giverens andel kr.
Bidrag i alt kr.
Lønmod- tagerens andel kr.
Arbejds giverens andel kr.
Bidrag i alt kr.
Lønmodtagerens andel kr.
Arbejds-giverens andel kr.
Bidrag i alt kr.
Lønmodtagerens andel kr.
Arbejdsgiverens andel kr.
Bidrag i alt kr.
Månedsløn­nede:
                       
(Arbejdstimer pr. måned)
                       
Mindst 117
90,00
180,00
270,00
32,40
64,80
97,20
57,60
115,20
172,80
48,00
96,00
144,00
Under 117 men mindst 78
60,00
120,00
180,00
21,60
43,20
64,80
38,40
76,80
115,20
32,00
64,00
96,00
Under 78 men mindst 39
30,00
60,00
90,00
10,80
21,60
32,40
19,20
38,40
57,60
16,00
32,00
48,00
Under 39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14-dages lønnede:
                       
(Arbejdstimer i 14 dages periode)
                       
Mindst 54
47,40
94,80
142,20
17,10
34,20
51,30
30,30
60,60
90,90
25,20
50,40
75,60
Under 54 men mindst 36
31,60
63,20
94,80
11,40
22,80
34,20
20,20
40,40
60,60
16,80
33,60
50,40
Under 36 men mindst 18
15,80
31,60
47,40
5,70
11,40
17,10
10,10
20,20
30,30
8,40
16,80
25,20
Under 18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ugelønnede:
                       
(Arbejdstimer pr. uge)
                       
Mindst 27
23,70
47,40
71,10
8,55
17,10
25,65
15,15
30,30
45,45
12,60
25,20
37,80
Under 27 men mindst 18
15,80
31,60
47,40
5,70
11,40
17,10
10,10
20,20
30,30
8,40
16,80
25,20
Under 18 men mindst 9
7,90
15,80
23,70
2,85
5,70
8,55
5,05
10,10
15,15
4,20
8,40
12,60
Under 9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Løsarbejdere
                       
Pr. time
0,64
1,28
1,92
0,25
0,50
0,75
0,41
0,82
1,23
0,34
0,68
1,02

Redaktionel note
  • www.adir.dk