Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love

I medfør af § 5, stk. 2, i lov nr. 106 af 7. februar 2007 om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love fastsættes, at lovens § 1, nr. 22 og 28, træder i kraft d. 1. januar 2009.

Skatteministeriet, den 9. december 2008

Kristian Jensen

/ Lene Skov Henningsen