Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om gebyr for ansøgning om navneændring 2009

Familiestyrelsen regulerer hvert år – med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten – gebyr for ansøgning om navneændring, jf. § 25 a i navneloven.

Pr. 1. januar 2009 udgør gebyr for ansøgning om navneændring 440 kr.

Familiestyrelsen, den 3. december 2008

Malene Vestergaard

/ Merethe Johansen