Den fulde tekst
L 84
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og om ophævelse af lov om liniekonferencer. (Rykkergebyrer m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 3/12 08 Tillæg A 2414
Lovf som fremsat 3/12 08 Tillæg A 2409
1.beh 13/1 09 FF 2578
Betænkning 26/2 09 Tillæg B 536
2.beh 12/3 09 FF 4292
3.beh 17/3 09 FF 4493
Lovf som vedt 17/3 09 Tillæg C 322
Lov nr 215 af 24. marts 2009
Ordførere: (1.beh) Hans Christian Thoning (V), Niels Sindal (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Mike Legarth (KF), Morten Helveg Petersen (RV).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Forslaget om ophævelse af lov om liniekonferencer er en konsekvens af EU-regulering, hvorefter linjekonferencer ikke længere er tilladt på farter til og fra EU-havne.
Loven om ændring af lov om sikkerhed til søs indebærer, at Søfartsstyrelsen kan opkræve rykkergebyrer i tilfælde af for sen eller manglende betaling for styrelsens arbejde med syn af skibe.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 119 stemmer.