Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning af bidrag for tilsyn med sikkerhedsforanstaltninger på radioaktivitetsområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 734 af 21. september 1999 om opkrævning af bidrag for tilsyn med sik­ker­heds­for­anstalt­nin­ger på radioaktivitetsområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 820 af 18. september 2001, bekendtgørelse nr. 551 af 2. juni 2006, bekendtgørelse nr. 683 af 22. juni 2006 og bekendtgørelse nr. 1333 af 5. december 2006 foretages følgende ændring:

1. Bilag 1 affattes som bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. december 2008.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 5. december 2008

Jakob Axel Nielsen

/ Steen Hartvig Hansen


Bilag 1

Anvendelsesområde
Pr. år
Pr. hændelse
Bekendtgørelse nr. 154 af 6. marts 1990 om røgdetektorer og forbrugerartikler indeholdende radioaktive stoffer som ændret ved bekendtgørelser nr. 547 af 23. juni 1993 og nr. 793 af 19. oktober 1999
Bidrag pr. tilladelse til import og fremstilling af røgdetektorer, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.
634
 
Bidrag pr. tilladelse til opbevaring og lagerføring af røgdetektorer, jf. § 2, stk. 1, nr. 2.
634
 
Bidrag pr. tilladelse til rengøring og service af røgdetektorer, jf. § 2, stk. 1, nr. 3.
1.269
 
Bidrag pr. tilladelse til opbevaring og lagerføring af røgdetektorer, jf. § 2, stk. 1, nr. 4.
634
 
Bidrag pr. tilladelse til viderelevering af røgdetektorer, jf. § 2, stk. 1, nr. 5.
634
 
Bidrag pr. tilladelse til import og fremstilling af forbrugerartikler, jf. § 5, stk. 1, nr. 1.
634
 
Bidrag pr. tilladelse til opbevaring og lagerføring af forbrugerartikler, jf. § 5, stk. 1, nr. 2.
634
 
Bidrag pr. tilladelse til rengøring og service af forbrugerartikler, jf. § 5, stk. 1, nr. 3.
1.269
 
Bidrag pr. typegodkendelse af forbrugerartikler, jf. § 5, stk. 3.
1.269
 
Bidrag pr. typegodkendelse af røgdetektorer, jf. § 6, stk. 1.
1.269
 
Bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000 om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v.
Bidrag pr. tilladelse til brug i almindelige laboratorier, jf. § 2, stk. 1.
1.269
 
Bidrag pr. tilladelse uden tilknyttede laboratorier, jf. § 2, stk. 1.
2.322
 
Bidrag pr. isotoplaboratorium, jf. § 110, stk. 1.
1.269
 
Bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioaktive stoffer
Bidrag pr. godkendelse af konstruktionen af radioaktivt stof i speciel form, jf. § 9, stk. 1.
 
7.925
Bidrag pr. godkendelse af transportkolli, jf. § 10, stk. 1.
 
7.925
Bidrag pr. godkendelse af særligt arrangement, jf. § 12, stk. 1.
 
7.925
Bekendtgørelse nr. 985 af 11. juli 2007 om lukkede radioaktive kilder
Årligt bidrag for opbevaring og brug af kilder jf. § 8, stk. 1, nr. 1, 2 og 3.1)
634
 
Årligt bidrag pr. godkendt anlæg. jf. § 8, stk. 1, nr. 4.
1.269
 
Årligt bidrag pr. tilladelse til indkøb, fremstilling, opbevaring, lagerføring, viderelevering og bortskaffelse af lukkede kilder samt montering, demontering, eftersyn af og indgreb i apparater, jf. § 8, stk. 1, nr. 5, 6 og 7.2)
2.322
 
Årligt bidrag for opbevaring og brug af højaktive kilder jf. § 8, stk. 1, nr. 1, 2 og 3 jf. § 1 stk. 1, nr. 3.
1.269
 
     
For endnu ikke på opkrævningstidspunktet konverterede tilladelser efter tidligere bekendtgørelser, jf. bkg. nr. 985 af 11. juli 2007 § 129 stk. 1 gælder følgende takster:
Bekendtgørelse nr. 308 af 24. maj 1984 om industrielle gammaradiografianlæg som ændret ved bekendtgørelse nr. 790 af 19. oktober 1999 
Bidrag pr. radiografiudstyr, jf. pkt. 2.2.1, nr. 1
1.269
 
Bidrag pr. radiografirum, jf. pkt. 2.2.1, nr. 2
1.269
 
Bidrag pr. opbevaringssted, jf. pkt. 2.2.1, nr. 3
634
 
Bidrag pr. tilladelse til indgreb i radiografiudstyr, jf. pkt. 2.2.1, nr. 4
2.322
 
Bekendtgørelse nr. 918 af 4. december 1995 om anvendelse af lukkede radioaktive kilder i industrien, på laboratorier og sygehuse m.v. som ændret ved bekendtgørelse nr. 794 af 19. oktober 1999
Bidrag pr. apparat (tilladelse til brug), jf. § 3, stk. 1, nr. 1
634
 
Bidrag pr. tilladelse til ekstern opbevaring af apparater, jf. § 3, stk. 1, nr. 1
634
 
Bidrag pr. lukket kilde (tilladelse til brug), jf. § 3, stk. 1, nr. 2
634
 
Bidrag pr. tilladelse til indkøb, fremstilling, opbevaring, lagerføring, viderelevering og bortskaffelse af lukkede kilder samt montering, demontering, eftersyn af og indgreb i apparater, jf. § 3, stk. 1, nr. 2
2.322
 
     
1) Bidrag pr. kilde indbefatter det primære opbevaringsrum. For yderligere godkendelse af opbevaringsrum betales selvstændigt bidrag efter § 8 stk. 1 nr. 2.
2) Bidrag pr. tilladelse indbefatter det primære opbevaringsrum. For yderligere godkendelse af opbevaringsrum betales selvstændigt bidrag efter § 8 stk. 1 nr. 2.

Bidrag pr. år dækker hele kalenderåret uanset opkrævningstidspunktet.