Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 8. december 2008 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Til § 12

Af skatteministeren:

7) I stk. 1 ændres »hans« til: »den skattepligtiges«.

[Ændring af en kønsspecifik betegnelse til en neutral betegnelse]

Bemærkninger

Til nr. 7

Bestemmelsen i § 12, stk. 1, der uændret er overført fra kildeskattelovens § 72, stk. 2, indeholder en kønsspecifik angivelse, der foreslås ændret til en neutral angivelse.