Den fulde tekst
L 88
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. (Dækning af skader forvoldt ved terror m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 10/12 08 Tillæg A 2589
Lovf som fremsat 10/12 08 Tillæg A 2561
1.beh 27/1 09 FF 3041
Betænkning 26/2 09 Tillæg B 580
Ændringsforslag uden for betænkning 5/3 09 af
2.beh 10/3 09 FF 4116
Lovf optrykt efter 2.beh 10/3 09
3.beh 12/3 09 FF 4290
Lovf som vedt 12/3 09 Tillæg C 311
Lov nr 186 af 18. marts 2009
Ordførere: (1.beh) Peter Juel-Jensen (V), Lone Møller (S), Bent Bøgsted (DF), Eigil Andersen (SF), Morten Østergaard (RV).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indfører en terrorforsikringsordning, der skal sikre borgere og virksomheder i tilfælde af større terrorangreb. Loven indeholder en sikring efter arbejdsskadesikringsloven ved skader som følge af terrorhandlinger. Loven indebærer, at alle personer, der rammes af en terrorhandling, mens de er på arbejde, er sikret efter arbejdsskadesikringsloven, uanset om der er sammenhæng mellem arbejdet og terrorhandlingen. Det er staten, der betaler alle udgifter efter loven. Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller er ligeledes sikret efter arbejdsskadesikringsloven, hvis de har tegnet forsikring m.v. efter loven.
Lovforslaget var en udmøntning af regeringsgrundlaget fra 2007, og spørgsmålet havde desuden været overvejet i en arbejdsgruppe med deltagelse af arbejdsmarkedets parter m.fl., og lovforslaget var således også en udmøntning af anbefalingerne fra denne arbejdsgruppe.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.