Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne

§ 1

I bekendtgørelse nr. 76 af 13. februar 2008 om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne foretages følgende ændring:

1. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Uanset §§ 4-5 kan der fra den 1. januar 2009 ikke indgives ansøgning om tilskud.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

FødevareErhverv, den 15. december 2008

Arent B. Josefsen

/ Steen Bonde