Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108

(Ligestilling af dansk og udenlandsk udbytte)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108, som ændret ved bekendtgørelse nr. 42 af 17. januar 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 3, nr. 1, udgår », hvori der indeholdt endelig udbytteskat.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Velfærdsministeriet, den 12. december 2008

Karen Jespersen

/ Morten Starch Lauritsen