Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 66 som nyt nr.:

 
»66 a. Ethylcathinon (N-ethylcathinon).«

2. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 74 som nyt nr.:

»74 a. Flephedron (4-fluormethcathinon).«

3. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 99 som nyt nr.:

»99 a. Mephedron (4-methylmethcathinon).«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. december 2008.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 18. december 2008

Jakob Axel Nielsen

/ Lars Petersen