Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-758

Resumé

Klager – en person – klagede over en artikel i Ekstra Bladet og videoklip på ekstrabladet.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker, at nævnet på sit plenarmøde den 24. juni 2008 har vedtaget at præcisere sin praksis vedrørende optagelser med skjult kamera således, at det forhold, at en optaget person efterfølgende vælger at kommentere optagelserne, ikke i sig selv anses for at være et indirekte samtykke til offentliggørelse. [K]s efterfølgende kommentering af de skjulte optagelser kan således ikke anses for et samtykke til offentliggørelsen.

Da der ikke er indhentet et efterfølgende samtykke til offentliggørelse af optagelserne følger det af nævnets praksis vedrørende skjult kamera, at offentliggørelsen for det første skal tjene en samfundsmæssig interesse, der klart overstiger hensynet til den eller de personer, der er optaget med skjult kamera. For det andet er det et krav, at den nødvendige journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde.

Det følger også af Pressenævnets praksis, at offentlige personer må tåle en mere nærgående og kritisk omtale end private.

Pressenævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at optagelserne med skjult kamera skete om aftenen på restauranter og pub’er m.v. i tidsrum, hvor kulturudvalgets medlemmer havde fri, og hvor medlemmernes spiritusindtagelse var for egen regning. Nævnet finder, at der som udgangspunkt ikke er samfundsmæssige interesser forbundet med at kunne optage offentlige personers fritidsaktiviteter med skjult kamera, og der er i det foreliggende tilfælde ikke oplyst omstændigheder, som kan føre til, at dette udgangspunkt må fraviges. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke foreligger oplysninger om, at kulturudvalgets medlemmer er udeblevet fra studieturens officielle programpunkter, eller at medlemmerne har været ude af stand til at følge programpunkterne på forsvarlig måde. Det er heller ikke godtgjort, at den nødvendige journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kunne være skaffet på anden måde end ved brug af skjult kamera. Pressenævnet udtaler derfor sin kritik af, at Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk offentliggjorde de skjulte optagelser.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.

Efter det oplyste lægger Pressenævnet til grund, at studieturen, som blev afholdt i starten af september 2008, oprindelig var budgetteret til 61.500 kr., men at den faktiske udgift blev 45.000 kr. Pressenævnet finder, at Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk har omtalt forskellen mellem de to beløb på en sådan måde, at læserne efterlades med et indtryk af, at kommunen har pålagt kulturudvalgets medlemmer selv at betale 16.500 kr. af udgifterne, da man blev bekendt med, at Ekstra Bladet havde været med på turen. Dette er der imidlertid ikke belæg for. Pressenævnet udtaler derfor sin kritik af Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af ekstrabladet.dk og Ekstra Bladet at offentliggøre et kendelsesresume.

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Ekstra Bladet og et videoklip på ekstrabladet.dk den 22. september 2008, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Sagen er behandlet sammen med sag 2008-6-0764, [K] mod TV 2 Østjylland, der vedrører samme skjulte optagelser.

1 Sagsfremstilling

Ekstra Bladet bragte en artikelserie under overskriften ”Sparepolitikere fråser” vedrørende Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalgs studietur til Liverpool. Ekstra Bladet havde fulgt udvalgets medlemmer under studieturen. De skjulte optagelser blev klippet sammen med interviews og offentliggjort på ekstrabladet.dk, hvoraf følgende fremgik:

Reporter: Ekstra Bladet er taget til Liverpool. Her har vi fulgt Silkeborgs Kommunes kulturudvalg rundt på deres fire dages studietur, her i fodboldbyen. Vi har fulgt udvalget meget nøje, og her kan du vurdere om, der er punkter på programmet, der ikke kommer skatteborgerne til gavn.

Speak: Kulturudvalget skal spare 1,5 million på budgettet næste år. Det blev besluttet i samme uge, som de syv kulturudvalgsmedlemmer tog på studietur til Liverpool, men denne besparelse kunne ikke mærkes på de syv udvalgsmedlemmers tur rundt i byen.

Speak: Et program der blandt andet bød på shopping, pubcrawl, Beatles-night og rundvisning på Anfield Stadium. Her fanger vores kamera kulturudvalget ved det berømte stadion.

Unavngivent udvalgsmedlem: Husk nu kvitteringen, Freddie.

Speak: Ja, kvitteringer skal der til. Specielt, når den står på vin og cognac på Liverpools eksklusive restauranter, hvor selskabet spiste tre aftener i træk. Når de faste programpunkter blev for kedelige, ja, så kunne man altid tage sig en tår af det lokale øl, her på et af kulturudvalgets mange besøg på Liverpools pubber. Vi har spurgt borgmesteren i Silkeborg Kommune, som ikke var med på turen, hvordan man med den ene hånd sparer og med den anden tager med på en studietur til godt 61.000 kr.

Jens Erik Jørgensen. Borgmester, Silkeborg Kommune: De to ting, har efter min opfattelse overhoved ikke noget med hinanden at gøre. Der er en kutyme i Silkeborg Kommune, at fagudvalgene, en gang i løbet af en fire års valgperiode, søger inspiration udenlands.

Speak: Tilbage til baren, hvor inspirationen blev fundet flere af nætterne ud på de små timer. Her er et medlem [Arne Lund] af kulturudvalget, der tager sig en svingom med de lokale piger. Og her er kultur- og fritidschefen til Beatles-night. Her taler han engelsk med Ekstra Bladets journalist, som han tror, er fra Rusland.

Speak: Vi fanger formanden for kulturudvalget på telefon for at spørge, hvorfor den kommunalt betalte tur blev så våd, som den gjorde.

[K], Fmd., Fritids- og kulturudvalget: Nu var det ikke en spejdertur, vi var på. Altså, vi er voksne mennesker. Vi kan faktisk godt både gå i byen om aftenen og så gennemføre programmet om morgenen. Hvad vi jo også gjorde.

Speak: Trods den planlagte besparelse på 1,5 million kroner oplyser regnskabsafdelingen i Silkeborg Kommune at kulturudvalget nåede at fyre 61.500 kr. af på turen.

Jens Erik Jørgensen, Borgmester, Silkeborg Kommune: Jeg tror bestemt, at de har kunnet deltage aktivt i det. Og igen den der, som du også siger. Der er måske to af dem. Nu kan jeg ikke huske, hvor mange du nævnte. Altså, nogen af dem, som deltog i middagen og så ikke mere og nogen, der har deltaget i noget af det andet. Og jeg er fuldt og tryg ved, at de er i stand til at gøre. Folk oplever tingene forskelligt.

Speak: Efter, at Ekstra Bladet gik ind i sagen, har Silkeborg Kommune reduceret regningen til borgerne med 16.000 kr. Altså i stedet for en regning på 61.500 kr. er udgifterne nu sat til 45.000 kr.”

På ekstrabladet.dk var det tillige muligt at afspille et klip, hvor besvarelser i Silkeborg blev omtalt. Disse havde medført højere priser for pensionister.

Ekstra Bladet bragte en artikel under overskriften ”På druk i Beatles-byen” og underoverskriften ”Skåååål: Silkeborg-politikere drak og dansede natten lang, da de var på studietur i Liverpool”. Artiklen beskrev i lighed med optagelserne på netavisen forløbet. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”Ekstra Bladet er i al hemmelighed taget med til Silkeborg Kommunes kulturudvalg på studietur fra tirsdag 2. til lørdag 6. september i Liverpool. Alene kulturudvalget skal ellers spare 1,5 millioner kroner på næste års budget, men har alligevel kunnet finde plads i økonomien til at rejse til England på inspirationstur.

Ifølge det officielle program skal den syv mand store delegation, bl.a. studere nye kulturtiltag, fodboldstadionet Anfield og kunsthåndværk. Men det bliver til meget mere end det, kan Ekstra Bladet afsløre. Druk, fest og shopping fylder meget de fire dage.

Vin efter tyve minutter

Det begynder allerede, da gruppen tjekker ind på hotellet tirsdag 2. september klokken 22. Tyve minutter senere skåler de i rødvin på restauranten over for hotellet. En time senere indtager de opstemte mænd hotel-baren.

- Giv mig syv af dine bedste øl, sige kommunens direktør for kultur- og fritidsafdelingen, Leif Sønderup, på engelsk til bartenderen på hotellet. Selskabet går til køjs 00.15. Så tidligt er det ikke alle, der kommer i seng de følgende nætter. Langtfra.

Allerede den følgende dag bliver klokken to om natten, inden fire af deltagerne kommer i seng. Aftenen har været så våd og lang, at de går forkert på vejen hjem, ligesom flere undervejs må løbe for at indhente gruppen. De er nemlig nødt til at gøre stop for at tisse på gadehjørner og op ad husmure. Alligevel kan de fire ikke nære sig, da de går forbi baren. Ha Ha! tæt ved hotellet. Her bliver gruppen hængende, indtil gæsterne bliver bedt om at forlade baren, som lukker.

Næste dag er der så Beatles-aften. Men inden de når så langt, bliver det til fem flasker vin, tre kaffe med sprut, tre cognac og store mængder øl på flere pubber og den eksklusive restaurant Bar & Grill.

Inden midnat splitter gruppen op. Fire går tilbage til hotel-baren, mens kulturchef Freddie Davidsen, Arne Lund og udvalgsformand [K] (SF) fortsætter på pubben The Grapes og The Carvern Club. Da det sidste Beatles-band har spillet færdig og stedet lukker kvart over et, fortsætter de tre ud i nattelivet.

Vil ikke hjem

På ’stamstedet’ The Grapes bliver det til flere danse og store øl, inden [K] og Freddie Davidsen tager en taxa hjem kvart over to. Arne Lund giver ikke op. Han fortsætter natteturen uden drukkammeraterne.

Næste aften, fredag, er den sidste Liverpool, inden turen igen går mod Silkeborg. Men det får ikke gruppen til at gå tidligt i seng. Klokken bliver et, inden trekløveret [K], Freddie og Arne har danset og drukket færdig.

På The Grape står kulturchef Freddie Davidsen i baren og fortæller opstemt, hvordan gruppen nyder at være inviteret til Liverpool og ikke vil hjem igen.

- Det er også kultur, siger han om nattelivet.

- Det får os til at drikke øl, have det sjovt og bruge penge. Vi vil ikke hjem igen, siger han til Ekstra Bladets udsendte, som han tror, er sygeplejestuderende.”

I forlængelse af artiklen var indsat tre billeder med, hvor Arne Lund og Freddie Davidsen fremgik.

Samme dag bragte Ekstra Bladet et interview med Arne Lund under overskrifterne ”Glemsom Arne Lund” og ”Det var en god, seriøs tur”. Af interviewet fremgik følgende:

Konfrontation

Arne Lund var så afgjort den mest ihærdige politiker på studieturene. I hvert fald, når der skulle festes, danses og drikkes til langt ud på natten. Ikke en aften lykkedes det for det socialdemokratiske byrådsmedlem at komme i seng før midnat. Det skete i stedet på tidspunkter som klokken to og tre.

Det fortæller han bare ikke, da Ekstra Bladet spørger til turen.

- Hvor meget er fagligt på turen?

- Vi snakker næsten ikke om andet end kulturpolitik, indtil klokken er ni-ti stykker om aftenen. Så smager man en øl eller to, og så er der ellers program næste dag.

- Bliver det ikke let en useriøs tur, når syv mand er af sted sammen?

- Vi er af sted på politikertur. Jeg synes, det var en god seriøs tur.

- Så der går ikke druk i sådan en tur?

- Det kan man slet ikke holde til.

- Men bliver det så ikke sent, inden man kommer hjem?

- Det kommer an på, hvad sent er. Er klokken 12 sent?

- Hvornår kom I hjem?

- Det var rundt regnet ved midnatstid, vi som regel var hjemme.

Først da Ekstra Bladet gør ham opmærksom på, at vi var med på turen, erindrer han de lange, våde aftener. Men nu hæfter han sig mere ved, hvornår nogle af de andre i selskabet kom hjem.

- Det er ikke sådan, at vi fulgtes ad hele tiden. Nogle tog hjem før midnat, siger han. Uden dog at nævne sig selv.”

Ekstra Bladet bragte videre følgende artikel under overskrifterne ”Betaler noget selv” og ”Liverpool-tur - nu med rabat”:

”Borgerne i Silkeborg Kommune kan i hvert fald glæde sig over en ting: Liverpool turen bliver op mod 16.000 kr. billigere, efter at Ekstra Bladet har været med.

I det budget, der blev lagt, inden politikerne var klar over, at de blev fulgt, kostede turen 61.500 kr., fremgår det af aktindsigten, Ekstra Bladet modtog 28. august.

Men af det regnskab, direktør Leif Sønderup sendte 17. september efter turen, fremgår det, at udgifterne havner omkring 45.000 kr.

Blandt de udgifter, som er blevet markant lavere, er ’fortæring’. I budgettet er mad og drikke sat til 20.000 kr. Men af det aflagte regnskab fremgår det, at udgiften kun er omkring 12.000 kr.

For efter at borgmesteren og udvalgsformanden er gjort opmærksom på, at Ekstra Bladet var med, er budskabet, at deltagerne betaler nogle af udgifterne selv.”

Samme dag bragte avisen under overskrifterne ”Det var ingen spejdertur” og ”Udvalgsformand: Det rager ingen, hvad vi laver om aftenen” følgende:

Konfrontation

Formanden for kulturudvalget i Silkeborg Kommune bliver ganske arrig, da Ekstra Bladet vil høre, hvor fornuftig det er at rejse til Liverpool, når udvalget samtidig skal sparre 1,5 mio. kr. på budgettet.

- Det har ikke en kæft med hinanden at gøre, siger [K] (SF).

- Vi har en aftale om, at man en gang i valgperioden kan tage på sådan en studietur.

- I Rødovre og Hjørring mener man eksempelvis, at det er fornuftigt at blive hjemme, fordi pengene i sidste ende kommer fra samme kasse.

- Det er også rigtig nok. Men vi har det sådan i Silkeborg, at vi ikke mener, vi er helt så fattige, at vi ikke må tænke en tanke.

- Men kan man ikke tænke en tanke i Danmark?

- Jo, det kan man godt, men hvor vil du hen med det? Du er talsmand for en eller anden forargelse. Fint, så kør videre med det. Den er jeg med på. Men vi tager af sted, fordi vi i Silkeborg tror på at bruge kulturen som vækstdriver, siger udvalgsfor­man­den, der fortæller, at det ikke var nogen ’spejdertur’, de var af sted på.

- Jeg kan tale for mig selv – og jeg ved, at jeg var fuldt med, når programmet var fagligt og socialt. Punktum. Hvad vi laver om aftenen, rager ikke dig eller nogen andre.”

Til artiklen var indsat et billede med teksten:

”Iskold. - Ekstra Bladet forsøger at piske en stemning op. Men vi tager af sted, fordi vi i Silkeborg tror på at bruge kulturen som vækstdriver, siger udvalgsformand [K], da han bliver konfronteret med de mange og lange byture”

Under overskriften ”23 gange SKÅL” havde avisen oplistet de udskænkninger, avisen observerede under studieturen til Liverpool.

Af programmet ”Kulturudvalgets studierejse til Liverpool 2.-6. september 2008” fremgik det, at middags- og aftensmad skulle indtages på forskellige restauranter samt, at der torsdag den 4. september 2008 var ”Beatles-night” på The Cavern Club.

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

[K] har anført, at formålet med studieturen var at undersøge, hvordan man aktivt kan bruge kulturinvesteringer som vækstfremmer, og hvordan Liverpool havde grebet opgaven som europæisk kulturhovedstad an. Danmark skal være kulturhovedstad i 2017, og det håber Silkeborg at kunne blive en del af.

Kommunen sendte programmet for turen til avisen. Af programmet fremgik, hvilke steder de skulle spise frokost og aftensmad samt at de torsdag aften var til Beatles-night på The Cavern Club.

Klager har anført, at der på dagsordenen var skemalagt besøg i dagtimerne, men når dagens program var ovre, var udvalget at betragte som privatpersoner, hvorfor det er i strid med god presseskik at offentliggøre optagelserne fra private restaurations- og pubbesøg. [K] var ikke vidende om, at han blev filmet. I relation til optagelserne fra The Cavern Club har klager oplyst, at Ekstra Bladets fotograf oplyste, at han var en belgisk turist, og at journalisten opfordrede udvalgsmedlemmerne til at posere i konstruerede situationer. [K] udtalte sig efterfølgende til avisen, men har ikke samtykket til offentliggørelsen.

Artikelserien og optagelserne giver indtryk af, at udvalget spiste og drak på skatteborgernes regning. Klager har henvist til artiklen ”Betaler noget selv”, hvoraf det fremgår, at ”Liverpool-turen bliver op mod 16.000 kr. billigere efter, at Ekstra Bladet har været med” og ”For efter, at borgmesteren og formanden er gjort opmærksom på, at Ekstra Bladet var med, er budskabet, at deltagerne betaler nogle af udgifterne selv”. Udvalgets skulle oprindeligt have været ni medlemmer af sted, men pga. to medlemmers afbud, blev turen billigere end budgetteret. Ikke pga. avisens tilstedeværelse. Ekstra Bladet giver fejlagtigt indtryk af, at politikere efterfølgende har tilbagebetalt 16.000 kroner. Turen er tilrettelagt billigst muligt, herunder med lavprisflyselskabet Ryanair, og deltagerne betalte selv, når man var på egen hånd, herunder på de pub-besøg m.v., som er optaget af Ekstra Bladet med skjult kamera.

2.2 Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk’s synspunkter

Ekstrabladet og ekstrabladet.dk har anført, at det er af samfundsmæssig interesse, at følge politikere på deres rejser med henblik på, at vælgerne kan vurdere disses berettigelse. Det kan være svært at få det optimale ud af en faglig tur, hvis man går i byen og drikker til klokken tre om natten.

Brugen af skjult kamera var i dette tilfælde berettiget, idet politikerne giver en falsk fremstilling af de natlige fester, der prægede tjenesterejsen. Uden de skjulte optagelser ville det efterfølgende blive påstand mod påstand under debatten af det passerede. Arne Lunds udtalelser i avisen påviser dette. Avisen har afvist, at situationerne er konstruerede, og avisens medarbejdere har ikke opfordret medlemmerne til at opføre sig på bestemte måder. [K] blev kontaktet af avisen efter hjemkomsten og gjort opmærksom på, at avisen havde benyttet skjult kamera. Klager gav dermed sin accept af metoden. Arne Lund har i interviewet oplyst, at det kan være svært at få noget fagligt ud af en tur, hvis man kommer i seng efter kl. 24.

Det fremgår af avisens aktindsigt af 28. august 2008, at turen var budgetteret til 61.500 kr. Ifølge en aktindsigt af 15. september 2008 endte turen med at koste 45.000 kr. og blev således billigere. Blandt årsagerne til den billigere tur var, at udgifter til fortæring er mindsket med ca. 40 procent, svarende til 8.000 kr. Ekstra Bladet angiver ikke noget tidsforløb, hvorfor det er uden betydning, hvorvidt regnskabet er afsluttet eller ej. Avisen har heller ikke skrevet noget om ’tilbagebetaling’.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Finn Rowold, Ulrik Holmstrup og Bodil Mørkøv Ullerup.

Pressenævnet bemærker, at nævnet på sit plenarmøde den 24. juni 2008 har vedtaget at præcisere sin praksis vedrørende optagelser med skjult kamera således, at det forhold, at en optaget person efterfølgende vælger at kommentere optagelserne, ikke i sig selv anses for at være et indirekte samtykke til offentliggørelse. [K]s efterfølgende kommentering af de skjulte optagelser kan således ikke anses for et samtykke til offentliggørelsen.

Da der ikke er indhentet et efterfølgende samtykke til offentliggørelse af optagelserne følger det af nævnets praksis vedrørende skjult kamera, at offentliggørelsen for det første skal tjene en samfundsmæssig interesse, der klart overstiger hensynet til den eller de personer, der er optaget med skjult kamera. For det andet er det et krav, at den nødvendige journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde.

Det følger også af Pressenævnets praksis, at offentlige personer må tåle en mere nærgående og kritisk omtale end private.

Pressenævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at optagelserne med skjult kamera skete om aftenen på restauranter og pub’er m.v. i tidsrum, hvor kulturudvalgets medlemmer havde fri, og hvor medlemmernes spiritusindtagelse var for egen regning. Nævnet finder, at der som udgangspunkt ikke er samfundsmæssige interesser forbundet med at kunne optage offentlige personers fritidsaktiviteter med skjult kamera, og der er i det foreliggende tilfælde ikke oplyst omstændigheder, som kan føre til, at dette udgangspunkt må fraviges. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke foreligger oplysninger om, at kulturudvalgets medlemmer er udeblevet fra studieturens officielle programpunkter, eller at medlemmerne har været ude af stand til at følge programpunkterne på forsvarlig måde. Det er heller ikke godtgjort, at den nødvendige journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kunne være skaffet på anden måde end ved brug af skjult kamera. Pressenævnet udtaler derfor sin kritik af, at Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk offentliggjorde de skjulte optagelser.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.

Efter det oplyste lægger Pressenævnet til grund, at studieturen, som blev afholdt i starten af september 2008, oprindelig var budgetteret til 61.500 kr., men at den faktiske udgift blev 45.000 kr. Pressenævnet finder, at Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk har omtalt forskellen mellem de to beløb på en sådan måde, at læserne efterlades med et indtryk af, at kommunen har pålagt kulturudvalgets medlemmer selv at betale 16.500 kr. af udgifterne, da man blev bekendt med, at Ekstra Bladet havde været med på turen. Dette er der imidlertid ikke belæg for. Pressenævnet udtaler derfor sin kritik af Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af ekstrabladet.dk og Ekstra Bladet at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet:

Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk omtalte i september Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalgs studietur til Liverpool. Udvalget var optaget med skjult kamera om aftenen på restauranter og pub’er, når de ifølge programmet havde fri, og hvor medlemmernes spiritusindtagelse var for egen regning. Af avisens omtale fremgik det bl.a., at regningen for studieturen var reduceret med 16.000 kroner (fra 61.500 kr. til 45.000 kr.) efter, at Silkeborg Kommune blev bekendt med, at Ekstra Bladet havde været med på turen.

Ét af de deltagende udvalgsmedlemmer har klaget til Pressenævnet over omtalen. I den forbindelse af det oplyst, at beløbet på 61.500 kr. stammer fra et budget før turen, mens beløbet på 45.000 kr. stammer fra det endelige regnskab udarbejdet efter studieturen.

Pressenævnet finder, at der som udgangspunkt ikke er samfundsmæssige interesser forbundet med at kunne optage offentlige personers fritidsaktiviteter med skjult kamera. Da der ikke er fremlagt oplysninger om, at kulturudvalgets medlemmer er udeblevet fra studieturens officielle programpunkter, eller at medlemmerne har været ude af stand til at følge programpunkterne på forsvarlig måde, udtaler nævnet sin kritik af Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk for at offentliggøre optagelser indhentet med skjult kamera.

Pressenævnet finder videre, at omtalen fejlagtigt giver indtryk af, at deltagerne efter studieturen blev pålagt at tilbagebetale 16.000 kroner., hvilket ikke er korrekt.

Som følge af det anførte udtaler Pressenævnet sin kritik af Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk.

Pressenævnet har pålagt Ekstra Bladet og ekstrabladet.dk at bringe ovennævnte meddelelse. Hele nævnets kendelse kan læses på pressenaevnet.dk.”

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

Afgjort den 16. december 2008