Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-768

Resumé

Klager – en person – klagede over en udsendelse på TV 2 Lorry.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Parterne har over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer vedrørende de aftaler, der blev indgået forud for interviewet om vilkårene for dette. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke tage stilling til hvilken forklaring, der er den rigtige, og nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af TV 2 Lorry for at sætte interviewet med [K] i sammenhæng med oplysninger om den ulovlige brug af banecykler og undergrundskulturen omkring disse.

Pressenævnet finder, at [K]s udtalelser – herunder udsagnet ”Det er meget sjovere” – korrekt fremstår som klagers begrundelse for, at han kører på banecykel.

Herefter, og da Pressenævnet finder, at TV 2 Lorry heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik, udtaler nævnet ikke kritik af TV 2 Lorry.

[K] har klaget til Pressenævnet over en udsendelse på TV 2 Lorry den 14. oktober 2008, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

TV 2 Lorry sendte den 14. oktober 2008 kl. 19.30 følgende indslag:

”Studievært: Cykelstierne i København er blevet indtaget af en hel ny dille. Flere kører på de såkaldte banecykler uden bremser og reflekser. Cyklerne er ulovlige, og politiet frygter, at de kan være livsfarlige.

Speak: Pedalmafiaen. Trafikmutanterne. Eller vejkattene. Det er nogen af navnene på en hel undergrund af cyklister, der er vokset frem i København.

[K]: Man kan stå stille på sin cykel i et lyskryds. Speak: De er over alt på gaderne. Her, her og her. Umiddelbart ligner det almindelige racercykler, de kører på, men det er specialbyggede banecykler.

[K]: Det er sådan et ret lækkert flow at køre rundt i København med de cykler. Det går virkelig hurtigt, og man føler virkelig sådan, at man får virkelig meget kredit for den energi, man putter i sin cykel, altså.

Speak: Men det er ikke kun sjovt. Det er også livsfarligt. Cyklerne er ulovlige, fordi de hverken har bremser, reflekser eller ringeklokke.

Michael Olsen, Kriminalassistent, Københavns Politi: Den har en bremselængde, som er betragteligt længere end en almindelig cykel, som er udstyret med en forbremse og en bagbremse.

[K]: Jeg låser baghjulet ved at låse mine ben, fordi pedalarmene hænger direkte sammen med baghjulsrotationen.

Speak: Banecyklerne er farlige, fordi de har et fast nav.

Michael Olsen, Kriminalassistent, Københavns Politi: Når jeg drejer rundt her [på hjulet], så følger pedalerne med i den retning hjulet drejer.

Speak: De kan altså både køre forlæns og baglæns og hører normalt hjemme på en indendørsarena til banecykling. Men nu er de kommet ud i trafikken. Det er cykelbudene, som startede den farlige cykelmode i København.

Michael Olsen, Kriminalassistent, Københavns Politi: Så er der bygget en subkultur op omkring den her cykelform. Altså, det reneste udtryk er en cykel, hvor man har en ramme, to hjul og et direkte drev.

Speak: Oprindelig kommer trenden fra USA, men findes i alle europæiske storbyer. På nettet får man hurtigt et indtryk af, at cykelmoden er verdensomspændende. Her er utallige hjemmesider, der annoncerer fra alt fra hemmelige cykelløb til store fester i storbyerne. Og har man en banecykel, også kaldet fixi, så er man en del af et helt særligt fællesskab på cykelstierne.

[K]: Hvis man kommer på de her cykler, så viser man også, at man går op i cykler, at man går op i de her specielle fastnavscykler. Så har man måske noget tilfælles med hinanden, sådan ligesom motorcykler de hilser også på hinanden, når de kører. Jeg tænker lidt, at det er det samme med fastnavs­cykler. Så deler man et eller andet der.

Speak: Men det kan være et dyrekøbt fællesskab, hvis det går galt. Men de unge ved godt, det er farligt og ulovligt.

[K]: Det er også lidt spændende ved det i virkeligheden, at sådan, at der er lidt mere på spil, når man cykler, så man skal gøre sig lidt mere umage med det.

Speak: Politiet er opmærksomt på, at der kommer flere banecykler på gaderne.

Michael Olsen, Kriminalassistent, Københavns Politi: Vi møder dem, når vi laver cykelkampagner, og vi møder dem, når vi patruljerer i Københavns gader.

Speak: I Danmark får man en bøde for at køre på en banecykel i trafikken, men det får ikke [K] til at gå tilbage til en almindelig cykel.

[K]: Det er bare en anden måde at køre på end en sædvanlig bycykel med ni indvendige gear og rusten kæde. Det er meget sjovere.

Studievært: I Holland er problemet med banecykler så stort, at politiet inddrager cyklerne. Og det var så alt for nu. Der er sene nyheder klokken 22.20, ha’ en god aften.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

[K] har anført, at indslaget havde et andet fokus, end det han blev præsenteret for og indvilligede i at deltage i. Journalist [A] fortalte, at klager skulle indgå ved at fortælle om det gode og spændende ved at have en banecykel. Journalisten fortalte, at temaet med bremser og undergrundskultur ikke var fokus for historien. Klager spurgte eksplicit herom, hvortil journalisten forsikrede, at det ikke ville være temaet for indslaget.

I indslaget er klagers svar videre klippet sammen, så de fremstår, som om klager svarer på andre spørgsmål end dem under interviewet. Klagers svar i forlængelse af udsagnet ”I Danmark får man en bøde for at køre på en banecykel i trafikken, men det får ikke [K] til at gå tilbage til en almindelig cykel” var givet som begrundelse for, hvorfor han kører på banecykel. I stedet fremstår udtalelsen krænkende for klager, idet den giver indtryk af, at han er ligeglad med egen og andres sikkerhed. Herudover kaldes banecyklister for trafikmutanter, vejkatte og del af cykelmafia, imens der vises optagelser af [K] cyklende.

2.2 TV 2 Lorrys synspunkter

TV 2 Lorry har oplyst, at journalisten standsede klager på gaden, da han kom cyklende på en banecykel. Journalist [A] fortalte klager, at hun var interesseret i at høre om hans fascination af banecykler, og at hun havde tænkt sig at tale med politiet og dermed nævne, at det er ulovligt at cykle på banecykler. Efterfølgende research viste, at politiet så mere alvorligt på banecykling i trafikken, end journalisten i første omgang havde troet. Nye oplysninger som blev brugt i indslaget. TV 2 Lorry har afvist, at der er sket en manipulation i forbindelse med klagers medvirken. Da klageren var orienteret om politiets medvirken, burde det ikke komme bag på klager, at denne myndighed ikke så på banecyklerne med samme begejstring som klager.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Finn Rowold, Ulrik Holmstrup og Bodil Mørkøv Ullerup.

Parterne har over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer vedrørende de aftaler, der blev indgået forud for interviewet om vilkårene for dette. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke tage stilling til hvilken forklaring, der er den rigtige, og nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af TV 2 Lorry for at sætte interviewet med [K] i sammenhæng med oplysninger om den ulovlige brug af banecykler og undergrundskulturen omkring disse.

Pressenævnet finder, at [K]s udtalelser – herunder udsagnet ”Det er meget sjovere” – korrekt fremstår som klagers begrundelse for, at han kører på banecykel.

Herefter, og da Pressenævnet finder, at TV 2 Lorry heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik, udtaler nævnet ikke kritik af TV 2 Lorry.

Afgjort den 16. december 2008