Den fulde tekst
L 96
Forslag til lov om hæftelse for børns erstatningsansvar.
Af justitsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 17/12 08 Tillæg A 2953
Lovf som fremsat 17/12 08 Tillæg A 2942
1.beh 23/1 09 FF 2985
Betænkning 16/4 09 Tillæg B 722
2.beh 5/5 09 FF 6710
3.beh 7/5 09 FF 6935
Lovf som vedt 7/5 09 Tillæg C 425
Lov nr 363 af 13. maj 2009
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Karen Hækkerup (S), René Christensen (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Vivi Kier (KF), Morten Østergaard (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven skal den, som har forældremyndigheden over et hjemmeboende barn under 18 år, hæfte objektivt over for skadelidte for en skadegørende handling eller undladelse, som barnet er ansvarligt for efter dansk rets almindelige erstatningsregel. Hæftelsen er begrænset til højst 7.500 kr. for hver skadegørende handling.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 59 stemmer (V, DF, KF, LA og Pia Christmas-Møller (UFG)) mod 50 (S, SF, RV og EL).