Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om IT- og Telestyrelsens gebyrer i 2009

I medfør af § 49 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004, fastsættes:

§ 1. For prøver i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten og udstedelse af genparter af certifikater betales et gebyr med nedenstående beløb:

1) Amatør-radioprøve - 500 kr. pr. prøve.

2) Genpart af certifikat - 85 kr. pr. genpart.

§ 2. For udstedelse af individuelt kaldesignal til brugere af radiofrekvenser betales et gebyr med nedenstående beløb:

1) Udstedelse af kaldesignal i luftfartsradiotjenester - 350 kr.

2) Udstedelse af kaldesignal på radioamatørområdet - 350 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2009.

IT- og Telestyrelsen, den 19. december 2008

Jørgen Abild Andersen

/ Line Skytte Mørk Hansen