Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr

I medfør af § 25 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

§ 1. De lister 1-4 over smitsomme sygdomme, der er nævnt i § 25 i lov om hold af dyr, fastsættes som angivet i bilag 1-4 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 954 af 13. oktober 2005 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr.

Fødevarestyrelsen, den 9. januar 2009

P.S.V.
Jan Mousing

/ Christian Strøyer


Bilag 1

Liste 1

Oversigt over smitsomme sygdomme
 
Indberetning
 
Listen omfatter sygdomme, der skal indberettes til veterinærmyndighederne i henhold til § 25, jf. § 28, stk. 2, i lov om hold af dyr.
 
Sygdomme, der kan forekomme hos flere dyrearter
 
Bluetongue
Brucellose (Brucella abortus, B. melitensis og B. suis)
Miltbrand
Mund- og klovesyge
Rabies hos andre dyr end flagermus
Rift Valley fever
Transmissibel spongiform encephaopati (TSE), herunder BSE og Scarpie hos små drøvtyggere
Tuberkulose (TB) (bovin og human type)
Vesikulær stomatitis
West Nile fever
 
Sygdomme hos hjortedyr
 
Cronic wasting disease (CWD)
Epizootisk hæmorrhagi
 
Kvægsygdomme
 
Kvægpest
Lumpy skin disease
Oksens ondartede lungesyge
 
Svinesygdomme
 
Afrikansk svinepest
Klassisk svinepest
Nipah virus encephalitis
Smitsomt blæreudslæt
Smitsom svinelammelse (Teschener-syge)
 
Sygdomme, der fortrinsvis forekommer hos små drøvtyggere
 
Fåre- og gedekopper
Fåre- og gedepest
 
Hestesygdomme
 
Afrikansk hestepest
Dourine (ondartet beskelersyge)
Equin encephalomyelitis (Eastern og Western)
Equin infektiøs anæmi (EIA)
Japanese encephalitis
Snive
Venezuelan equine encephalomyelitis
 
Fjerkræsygdomme
 
Aviær influenza (AI) (høj- og lavpatogen)
Newcastle disease (ND)
 
Sygdomme hos akvakulturdyr
 
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)
Epizootisk ulcerativt syndrom (EUS)
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) (”Egtved-syge”)
Infektion med Bonamia exitiosa
Infektion med Bonamia ostreae
Infektion med Marteilia refringens
Infektion med Microcytos mackini
Infektion med Perkinsus marinus
Infektion med Perkinsus olseni
Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)
Infektiøs lakseanæmi (ISA)
Taura syndrom
White spot disease
Yellowhead disease


Bilag 2

Liste 2

Oversigt over smitsomme sygdomme
 
Indberetning
 
Listen omfatter sygdomme, der skal indberettes til veterinærmyndighederne i henhold til § 25, jf. § 28, stk. 3, i lov om hold af dyr.
 
Sygdomme, der kan forekomme hos flere dyrearter
 
Aujeszkys sygdom
Echinococcus mulitlocularis
Hydatidose (Echinococcus granulosus)
Leptospirose hos produktionsdyr
Q-feber
Salmonellose
Trichinose
 
Kvægsygdomme
 
Bovin virusdiarre (BVD)
Enzootisk kvægleukose
Infektion med bovin herpesvirus 1 (IBR/IPV)
 
Svinesygdomme
 
Cysticerkose hos svin (Cysticercus cellulosae)
Overførbar gastroenteritis (TGE)
Porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS)
 
Sygdomme, der forekommer hos små drøvtyggere
 
Caprin arthritis/encephalitis
Infektion med Brucella ovis
Maedi-visna
 
Hestesygdomme
 
Contagiøs equin metritis (CEM)
Equin viral arteritis (EVA)
 
Fjerkræsygdomme
 
Fjerkrækolera
Hønsetyfus (Salmonella pullorum eller Salmonella gallinarum)
Infektiøs laryngotracheitis (ILT)
Mycoplasma gallisepticum
Mycoplasma melagridis
Ornitose (Clamydiose) (papegøjesyge)
Paramyxovirus 1-infektion (PMV-1) hos duer
 
Pelsdyr- og kaninsygdomme
 
Hvalpesyge
Myxomatose
Plasmacytose hos pelsdyr
Tularæmi
Viral haemorrhagic disease (VHD) hos kaniner
 
Sygdomme hos flagermus
 
Rabies
 
Sygdomme hos akvakulturdyr
 
Bakteriel nyresyge (BKD)
Forårsviræmi hos karper (SVC)
Infektiøs pankreasnekrose (IPN)
Koi herpesvirus infektion (KHV)
 
Sygdomme hos padder
 
Infektion med Batrachochytrium dendrobatidis
Infektion med ranavirus


Bilag 3

Liste 3

Oversigt over smitsomme sygdomme
 
Bekæmpelse
 
Listen omfatter sygdomme af væsentlig samfundsøkonomisk betydning, som kan bekæmpes efter § 30 i lov om hold af dyr.
 
Sygdomme, der kan forekomme hos flere dyrearter
 
Bluetongue
Brucellose (Brucella abortus, B. melitensis og B. suis)
Miltbrand
Mund- og klovesyge
Rabies hos andre dyr end flagermus
Rift Valley fever
Transmissibel spongiform encephaopati (TSE), herunder BSE og Scarpie hos små drøvtyggere
Tuberkulose (TB) (bovin og human type)
Vesikulær stomatitis
West Nile fever
 
Sygdomme hos hjortedyr
 
Cronic wasting disease (CWD)
Epizootisk hæmorrhagi
 
Kvægsygdomme
 
Kvægpest
Lumpy skin disease
Oksens ondartede lungesyge
 
Svinesygdomme
 
Afrikansk svinepest
Klassisk svinepest
Nipah virus encephalitis
Smitsomt blæreudslæt
Smitsom svinelammelse (Teschener-syge)
 
Sygdomme, der fortrinsvis forekommer hos små drøvtyggere
 
Fåre- og gedekopper
Fåre- og gedepest
 
Hestesygdomme
 
Afrikansk hestepest
Snive
 
Fjerkræsygdomme
 
Aviær influenza (AI) (høj- og lavpatogen)
Newcastle disease (ND)
 
Sygdomme hos akvakulturdyr
 
Epizootisk ulcerativt syndrom (EUS)
Infektiøs haemotopoietisk nekrose (IHN)
Infektiøs lakseanæmi (ISA)


Bilag 4

Liste 4

Oversigt over smitsomme sygdomme
 
Bekæmpelse
 
Listen omfatter sygdomme af produktionsmæssig betydning, som kan bekæmpes efter § 30 i lov om hold af dyr.
 
Sygdomme, der kan forekomme hos flere dyrearter
 
Aujeszkys sygdom
Q-feber
Salmonellose
Trichinose
 
Kvægsygdomme
 
Bovin virusdiarre (BVD)
Enzootisk kvægleukose
Infektion med bovin herpesvirus 1 (IBR/IPV)
 
Svinesygdomme
 
Cysticerkose hos svin (Cysticercus cellulosae)
Overførbar gastroenteritis (TGE)
 
Sygdomme, der forekommer hos små drøvtyggere
 
Caprin arthritis/encephalitis
Infektion med Brucella ovis
Maedi-visna
 
Hestesygdomme
 
Equin encephalomyelitis (Eastern og Western)
Equin infektiøs anæmi (EIA)
Dourine (ondartet beskelersyge)
Japanese encephalitis
Venezuelan equine encephalomyelitis
West Nile fever
 
Fjerkræsygdomme
 
Fjerkrækolera
Hønsetyfus (Salmonella pullorum eller Salmonella gallinarum)
Infektiøs laryngotracheitis (ILT)
Ornitose (Clamydiose) (papegøjesyge)
Paramyxovirus 1-infektion (PMV-1) hos duer
 
Pelsdyr- og kaninsygdomme
 
Hvalpesyge
Myxomatose
Plasmacytose hos pelsdyr
Tularæmi
Viral haemorrhagic disease (VHD) hos kaniner
 
Sygdomme hos flagermus
 
Rabies
 
Sygdomme hos akvakulturdyr
 
Bakteriel nyresyge (BKD)
Epizootisk haematopoietisk nekrose (EHN)
Forårsviraemi hos karper (SVC)
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) (”Egtved-syge”)
Infektion med Bonamia exitiosa
Infektion med Bonamia ostreae
Infektion med Marteilia refringens
Infektion med Microcytos mackini
Infektion med Perkinsus marinus
Infektion med Perkinsus olseni
Infektiøs pankreasnekrose (IPN)
Koi herpesvirus infektion (KHV)
Taura syndrom
White spot disease
Yellowhead disease
 
Sygdomme hos padder
 
Infektion med Batrachochytrium dendrobatidis
Infektion med ranavirus