Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32008D0934
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler1)

(Ændring af bilag om ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 558 af 19. juni 2003, bekendtgørelse nr. 404 af 25. maj 2004, bekendtgørelse nr. 432 af 29. maj 2005, bekendtgørelse nr. 461 af 13. juni 2005, bekendtgørelse nr. 1481 af 16. december 2005, bekendtgørelse nr. 227 af 16. marts 2006, bekendtgørelse nr. 469 af 22. maj 2006, bekendtgørelse nr. 583 af 8. juni 2006, bekendtgørelse nr. 924 af 4. september 2006, bekendtgørelse nr. 1273 af 3. december 2006, bekendtgørelse nr. 612 af 14. juni 2007, bekendtgørelse nr. 385 af 23. maj 2008 og bekendtgørelse nr. 1224 af 10. december 2008, foretages følgende ændring:

1. Bilag 9 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. februar 2009.

Miljøministeriet, den 5. februar 2009

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp


Bilag 1

»Bilag 9

     
Aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet
     
Stof
Forbud mod salg1)
Forbud mod anvendelse
Acephat2)
Efter 25. marts 2003
Efter 25. september 2003
Aktivstoffer optaget på bilag I og II til Kommissionens forordning nr. 2076/2002, jf. bekendtgørelsens bilag 9 a, med mindre der er angivet en særlig frist nedenfor.3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Aktivstoffer optaget på bilag I og II til Kommissionens beslutning (2004/129/EF) af 30. januar 2004, jf. bilag 9 b4), undtagen Flamprop-M
Efter 15. juni 2005
Efter 15. juni 2005
Aktivstoffer optaget på bilag I til Kommissionens beslutning (2007/442/EF) af 21. juni 2007, jf. bekendtgørelsens bilag 9c.
Efter 22. december 2007
Efter 22. december 2008
Acetochlor5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Acrinathrin5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Alachlor6)
Efter 18. juni 2007
Efter 18. juni 2008
Aldicarb7)
Efter 31. december 2003
Efter 30. juni 2004
Amitraz8)
Efter 12. februar 2004
Efter 12. august 2004
Ammoniumsulfamat9)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Asulam5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Atrazin10)
Efter 10. marts 2004
Efter 10. september 2004
Azafenidin11)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Azaconazol3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Azinphos-ethyl12)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Azocyclotin13)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Beauveria Brongniartii14)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Benfuracarb15)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Benomyl 16)
Efter 30. juni 2003
Efter 30. juni 2003
Bensultap3)
Efter 31. december 2003
Efter 30. juni 2004
Bioallethrin3)
Efter 30. juni 2003
Efter 31. december 2003
Bioresmethrin3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Bitertanol5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Bupirimat5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Buprofezin17)
Efter 30. marts 2009
Efter 30. marts 2010
Butoxycarboxim3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Cadusafos18)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Carbaryl19)
Efter 21. november 2007
Efter 21. november 2008
Carbetamid5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Carbofuran20)
Efter 13. december 2007
Efter 13. december 2008
Carbosulfan21)
Efter 13. december 2007
Efter 13. december 2008
Carboxin5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Chlorfenapyr22)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Chlorfenvinphos3) til brug i hovedkål og blomsterkål
Efter 30. september 2007
Efter 31. december 2007
Godkendte anvendelser af chlorfenvinphos i øvrigt
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Chlorpicrin5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Chlozolinat23)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Clethodim5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Cyanamid24)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Cycloxydim5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Cyhalothrin25)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Cyhexatin13)
Efter 4. oktober 2008
Efter 4. oktober 2009
Cyproconazol5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Dazomet5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Diazinon26)
Efter 6. december 2007
Efter 6. december 2008
Dichlobenil27)
Efter 18. marts 2009
Efter 18. marts 2010
1,3-dichlorpropen28)
Efter 20. marts 2008
Efter 20. marts 2009
Dichlorophen29)
Efter 14. januar 2006
Efter 30. september 2006
Dichlorprop3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Dichlorvos30)
Efter 6. december 2007
Efter 6. december 2008
Diclofop-methyl5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Dicloran31)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Dicofol32)
Efter 30. marts 2009
Efter 30. marts 2010
Diethofencarb5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Dimethenamid33)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Dimethipin34)
Efter 2. februar 2008
Efter 2. februar 2009
Diniconazol-M35)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Dinoterb36)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Dithianon5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Diuron37)
Efter 13. december 2007
Efter 13. december 2008
DNOC38)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Dodin5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Ekstrakt af padderok39)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Endosulfan40)
Efter 2. juni 2006
Efter 2. juni 2007
Ethalfluralin5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Etridiazol5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Etrimfos3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Fenazaquin5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Fenbuconazol5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Fenbutatinoxid5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Fenitrothion41)
Efter 25. november 2007
Efter 25. november 2008
Fenoxycarb5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Fentin acetat42)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Fentin hydroxide43)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Fenpropathrin3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Fenthion44)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Fenvalerat45)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Ferbam12)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Flamprop-M4)
Efter 15. juni 2005
Efter 15. september 2005
Fluazifop-P5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Flufenoxuron5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Fluometuron5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Fluquinconazol5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Flurochloridon5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Flutriafol5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Furathiocarb3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Guazatin5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Haloxyfop3) til brug i såbede med prydplanter og frøgræsmarker med rødsvingel.
Efter 30. september 2007
31. december 2007
Godkendte anvendelse af haloxyfob i øvrigt.
Efter 1. september 2003
Efter 31. december 2003
Haloxyfop-R46)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Hexaconazol9)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Hexythiazox5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
8-hydroxyquinolin9)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Hymexazol5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Imazamethabenz29)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Isoxaben5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Kaliumpermanganat14)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Kasugamycin29)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Kininhydrochlorid39)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Lindan47)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Malathion48)
Efter 6. december 2007
Efter 6. december 2008
Mefluidid49)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Metalaxyl50)
Efter 2. maj 2003
Efter 2. november 2003
Metaldehyd5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Methabenzthiazuron51)
Efter 25. oktober 2006
Efter 25. oktober 2007
Methomyl52)
Efter 19. marts 2008
Efter 19. marts 2009
Methylbromid53)
Efter 18. marts 2009
Efter 18. marts 2010
Metosulam5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Monocarbamid-dihydrogensulphat34)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Monolinuron54)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Myclobutanil5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Naled55)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Natriumsølvthiosulfat3) til brug i afskårne blomster og potteplanter.
Efter 30. september 2007
31. december 2007
Godkendte anvendelser af natriumsølvthiosulfat i øvrigt.
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Natriumtetrathiocarbonat9)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Oryzalin5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Oxydemeton-methyl56)
Efter 21. november 2007
Efter 21. november 2008
Oxyfluorfen5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Paclobutrazol5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Parathion 57)
Efter 30. juni 2003
Efter 30. juni 2003
Parathion-methyl58)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Pencycuron5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Permethrin59)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Phosalon60)
Efter 22. juni 2007
Efter 31. december 2007
Phoxim3)
Efter 30. august 2003
Efter 31. december 2003
Polyoxin29)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Prochloraz5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Propachlor61)
Efter 18. marts 2009
Efter 18. marts 2010
Propanil62)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Propargit5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Propham63)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Pyrazophos64)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Pyridaben5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Quinmerac5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Quintozen65)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Rotenon39)
Efter 10. oktober 2008
Efter 10. oktober 2009
Simazin66)
Efter 10. juni 2005
Efter 10. september 2005
Sintofen5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Tau-Fluvalinat5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Tebufenozid5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Tecnazen67)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Tefluthrin5)
Efter 1. september 2011
Efter 31. december 2011
Terbuthylazin5)
Efter 20. februar 2009
Efter 20. april 2009
Thidiazuron13)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Thiobencarb5)
Ikke godkendt
Ikke godkendt
Thiodicarb68)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Tjæresyre29)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Triazamat69)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Trichlorfon70)
Efter 21. november 2007
Efter 21. november 2008
Tricyclazol71)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Triflumizol72)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Trifluralin73)
Efter 20. marts 2008
Efter 20. marts 2009
Triforin3) til brug i æbler, pærer, solbær, ribs, stikkelsbær
Efter 30. september 2007
Efter 30. september 2007
Godkendte anvendelser af Triforin i øvrigt.
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Zineb74)
Efter 31. juni 2003
Efter 31. juni 2003.
   
«
     

1)
For så vidt angår godkendelsesindehaveren gælder den dato for tilbagekaldelse, som Miljøstyrelsen fastsætter i en afgørelse herom, som er rettet til godkendelsesindehaveren, jf. Kemikalielovens § 33, stk. 4.
2)
Kommissionens beslutning (2003/219/EF) af 25. marts 2003 om afvisning af at indsætte acephat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
3)
Aktive stoffer, optaget på Kommissionens forordning nr. 2076/2002, og som er eller inden for de seneste 5 år har været godkendt i Danmark, er blevet nævnt specifikt i bilaget og har fået tildelt særlige salgs- og anvendelsesfrister.
4)
Kommissionens beslutning (2004/129/EF) af 30. januar 2004 om ikke-optagelse af visse aktive stoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer.
5)
Kommissionens beslutning (2008/934/EF) af 5. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer.
6)
Kommissionens beslutning (2006/966/EF) af 18. december 2006 om afvisning af at optage alachlor i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
7)
Rådets beslutning (2003/199/EF) af 18. marts 2003 om afvisning af at indsætte aldicarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
8)
Kommissionens beslutning (2004/141/EF) af 12. februar 2004 om afvisning af at optage amitraz i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
9)
Kommissionens beslutning (2006/797/EF) af 22. november 2006 om afvisning af at optage ammoniumsulfamat, hexaconazol, natriumtetrathiocarbonat og 8-hydroxyquinolin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktive stoffer.
10)
Kommissionens beslutning (2004/248/EF) af 10. marts 2004 om afvisning af at optage atrazin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
11)
Kommissionens beslutning (2002/949/EF) af 4. december 2002 om afvisning af at indsætte azafenidin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.
12)
Kommissionens beslutning (95/276/EF) af 13. juli 1995 om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ferbam og azinphos-ethyl som aktivstoffer.
13)
Kommissionens beslutning (2008/296/EF) af 4. april 2008 om afvisning af at optage azocyclotin, cyhexatin og thidiazuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer.
14)
Kommissionens beslutning (2008/768/EF) af 30. september 2008 om afvisning af at optage Beauveria brongniartii og kaliumpermanganat i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer.
15)
Kommissionens beslutning (2007/615/EF) af 20. september 2007 om afvisning af at optage benfuracarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
16)
Kommissionens beslutning (2002/928/EF) af 26. november 2002 om afvisning af at optage benomyl på bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
17)
Kommissionens beslutning (2008/771/EF) af 30. september 2008 om afvisning af at optage buprofezin i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
18)
Kommissionens beslutning (2007/428/EF) af 18. juni 2007 om afvisning af at optage cadusafos i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
19)
Kommissionens beslutning (2007/355/EF) af 21. maj 2007 om afvisning af at optage carbaryl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
20)
Kommissionens beslutning (2007/416/EF) af 13. juni 2007 om afvisning af at optage carbofuran i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
21)
Kommissionens beslutning (2007/415/EF) af 13. juni 2007 om afvisning af at optage carbosulfan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
22)
Kommissionens beslutning (2001/697/EF) af 5. september 2001 om afvisning af at indsætte chlorfenapyr i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.
23)
Kommissionens beslutning (2000/626/EF) af 13. oktober 2000 om afvisning af at indsætte chlozolinat i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
24)
Kommissionens beslutning (2008/745/EF) af 18. september 2008 om afvisning af at optage cyanamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
25)
Kommissionens beslutning (94/643/EF) af 12. september 1994 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cyhalothrin som aktivt stof.
26)
Kommissionens beslutning (2007/393/EF) af 6. juni 2007 om afvisning af at optage diazinon i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
27)
Kommissionens beslutning (2008/754/EF) af 18. september 2008 om afvisning af at optage dichlobenil i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
28)
Kommissionens beslutning (2007/619/EF) af 20. september 2007 om afvisning af at optage 1,3-dichlorpropen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
29)
Kommissionens beslutning (2005/303/EF) af 31. marts 2005 om ikke-optagelse af tjæresyre, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin og polyoxin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer.
30)
Kommissionens beslutning (2007/387/EF) af 6. juni 2007 om afvisning af at optage dichlorvos i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
31)
Kommissionens beslutning (2008/744/EF) af 18. september 2008 om afvisning af at optage dicloran i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
32)
Kommissionens beslutning (2008/764/EF) af 30. september 2008 om afvisning af at optage dicofol i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
33)
Kommissionens beslutning (2006/1009/EF) af 22. december 2006 om afvisning af at optage dimethenamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
34)
Kommissionens beslutning (2007/553/EF) af 2. august 2007 om afvisning af at optage monocarbamid-dihydrogensulphat og dimethipin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer.
35)
Kommissionens beslutning (2008/743/EF) af 18. september 2008 om afvisning af at optage diniconazol-M i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
36)
Kommissionens beslutning (98/269/EF) af 7. april 1998 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dinoterb som aktivt stof.
37)
Kommissionens beslutning (2007/417/EF) af 13. juni 2007 om afvisning af at optage diuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
38)
Kommissionens beslutning (1999/164/EF) af 17. februar 1999 om afvisning af at indsætte DNOC som aktivt stof i bilag I til Rådets tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
39)
Kommissionens beslutning (2008/317/EF) af 10. april 2008 om afvisning af at optage rotenon, ekstrakt af padderok og kininhydrochlorid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer.
40)
Kommissionens beslutning (2005/864/EF) af 2. december 2005 om afvisning af at optage endosulfan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
41)
Kommissionens beslutning (2007/379/EF) af 25. maj 2007 om afvisning af at optage fenitrothion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
42)
Kommissionens beslutning (2002/478/EF) af 20. juni 2002 om afvisning af at indsætte fentin acetat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
43)
Kommissionens beslutning (2002/479/EF) af 20. juni 2002 om afvisning af at indsætte fentin hydroxid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
44)
Kommissionens beslutning (2004/140/EF) af 11. februar 2004 om afvisning af at optage fenthion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
45)
Kommissionens beslutning (98/270/EF) af 7. april 1998 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fenvalerat som aktivt stof.
46)
Kommissionens beslutning (2007/437/EF) af 19. juni 2007 om afvisning af at optage haloxyfop-R i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
47)
Kommissionens beslutning (2000/801/EF) af 20. december 2000 om afvisning af at optage lindan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
48)
Kommissionens beslutning (2007/389/EF) af 6. juni 2007 om afvisning af at optage malathion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
49)
Kommissionens beslutning (2004/401/EF) af 26. april 2004 om afvisning af at optage mefluidid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
50)
Kommissionens beslutning (2003/308/EF) af 2. maj 2003 om afvisning af at indsætte metalaxyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
51)
Kommissionens beslutning (2006/302/EF) af 25. april 2006 om afvisning af at optage methabenzthiazuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
52)
Kommissionens beslutning (2007/628/EF) af 19. september 2007 om afvisning af at optage methomyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
53)
Kommissionens beslutning (2008/753/EF) af 18. september 2008 om afvisning af at optage methylbromid i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
54)
Kommissionens beslutning (2000/243/EF) af 9. marts 2000 om afvisning af at optage monolinuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
55)
Kommissionens beslutning (2005/788/EF) af 11. november 2005 om afvisning af at optage naled i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
56)
Kommissionens beslutning (2007/392/EF) af 21. maj 2007 om afvisning af at optage oxydemeton-methyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
57)
Kommissionens beslutning (2001/520/EF) af 9. juli 2001 om afvisning af at indsætte parathion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
58)
Kommissionens beslutning (2003/166/EF) af 10. marts 2003 om afvisning af at optage parathion-methyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
59)
Kommissionens beslutning (2000/817/EF) af 27. december 2000 om afvisning af at optage permethrin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
60)
Kommissionens beslutning (2006/1010/EF) af 22. december 2006 om afvisning af at optage phosalon i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
61)
Kommissionens beslutning (2008/742/EF) af 18. september 2008 om afvisning af at optage propachlor i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
62)
Kommissionens beslutning (2008/769/EF) af 30. september 2008 om afvisning af at optage propanil i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
63)
Kommissionens beslutning (96/586/EF) af 9. april 1996 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propham som aktivt stof.
64)
Kommissionens beslutning (2000/233/EF) af 9. marts 2000 om afvisning af at optage pyrazophos i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
65)
Kommissionens beslutning (2000/816/EF) af 27. december 2000 om afvisning af at indsætte quintozen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
66)
Kommissionens beslutning (2004/247/EF) af 10. marts 2004 om afvisning af at optage simazin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
67)
Kommissionens beslutning (2000/725/EF) om afvisning af at indsætte tecnazen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
68)
Kommissionens beslutning (2007/366/EF) om afvisning af at optage thiodicarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
69)
Kommissionens beslutning (2005/487/EF) af 4. juli 2005 om afvisning af at optage triazamat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
70)
Kommissionens beslutning (2007/356/EF) af 21. maj 2007 om afvisning af at optage trichlorfon i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
71)
Kommissionens beslutning (2008/770/EF) af 30. september 2008 om afvisning af at optage tricyclazol i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
72)
Kommissionens beslutning (2008/748/EF) af 18. september 2008 om afvisning af at optage triflumizol i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
73)
Kommissionens beslutning (2007/629/EF) af 20. september 2007 om afvisning af at optage trifluralin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
74)
Kommissionens beslutning (2001/245/EF) af 22. marts 2001 om afvisning af at indsætte zineb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens beslutning 2008/934/EF af 5. december 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 333, side 11).