Den fulde tekst
L 120
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Videregivelse af kundeoplysninger, outsourcing, oprettelse af andelsklasser og ændringer i hvidvaskloven m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 28/1 09 Tillæg A 3751
Lovf som fremsat 28/1 09 Tillæg A 3644
1.beh 26/2 09 FF 3960
Betænkning 12/5 09 Tillæg B 1014
2.beh 14/5 09 FF 7419
3.beh 19/5 09 FF 7690
Lovf som vedt 19/5 09 Tillæg C 502
Lovf optrykt efter 2.beh 14/5 09
Lov nr 392 af 25. maj 2009
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Orla Hav (S), Colette L. Brix (DF), Jesper Petersen (SF), Tom Behnke (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren.
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har bl.a. til formål at sikre forbrugernes tillid til elektroniske pengeoverførelser ved at gøre det lettere at søge penge tilbage, som på grund af fejl er overført til en forkert modtager. Derudover vil loven hjælpe til, at kunderne kan få en bedre helhedsorienteret rådgivning om deres livsforsikrings- og pensionsordninger uden først at skulle indsende et skriftligt samtykke.
Loven medvirker desuden til at sikre et mere effektivt tilsyn med finansielle virksomheders outsourcing.
For at styrke indsatsen mod kriminalitet og terrorisme foretages en række ændringer i hvidvaskloven.
Loven giver desuden investeringsforeninger m.v. mulighed for at oprette andelsklasser.
Endelig styrker loven Finanstilsynets deltagelse i tilsynssamarbejdet i EU. Loven gennemfører også en række mindre ændringer af teknisk karakter.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 113 stemmer.