Den fulde tekst
L 119
Forslag til lov om betalingstjenester.
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 28/1 09 Tillæg A 3643
Lovf som fremsat 28/1 09 Tillæg A 3481
1.beh 26/2 09 FF 3950
Betænkning 30/4 09 Tillæg B 842
2.beh 7/5 09 FF 6939
Lovf optrykt efter 2.beh 7/5 09
3.beh 14/5 09 FF 7416
Lovf som vedt 14/5 09 Tillæg C 457
Lov nr 385 af 25. maj 2009
Ordførere: (1.beh) Hans Christian Thoning (V), Benny Engelbrecht (S), Colette L. Brix (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Tom Behnke (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at fastsætte ensartede regler for alle betalingstjenester. Loven øger forbrugerbeskyttelsesniveauet på flere områder.
For at gøre det lettere for kunderne at sammenligne udbudte betalingstjenester stiller loven en række oplysningskrav forud for udførelsen af en betalingstjeneste. Det er fortsat udbydere af betalingsinstrumenter, der som udgangspunkt kommer til at hæfte for uberettiget brug af f.eks. et betalingskort.
Med loven implementeres samtidig et EU-direktiv, der skal sikre ensartede regler for betalingstjenester i EU.
Med loven skal man for at kunne udføre betalingstjenester som udgangspunkt have tilladelse som pengeinstitut eller udsteder af elektroniske penge eller have tilladelse som betalingsinstitut. Loven viderefører dankortforligets gebyrregler.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 114 stemmer.