Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne

§ 1

I bekendtgørelse nr. 76 af 13. februar 2008 om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2008, foretages følgende ændring:

1. § 5 a ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. januar 2009.

FødevareErhverv, den 28. januar 2009

Arent B. Josefsen

/ Steen Bonde