Den fulde tekst
L 112
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv. (Samordning af elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan).
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 29/1 09 Tillæg A 3774
Lovf som fremsat 29/1 09 Tillæg A 3760
1.beh 20/2 09 FF 3789
Betænkning 31/3 09 Tillæg B 664
2.beh 16/4 09 FF 5583
3.beh 21/4 09 FF 5843
Lovf som vedt 21/4 09 Tillæg C 394
Lov nr 354 af 6. maj 2009
Ordførere: (1.beh) Per Bisgaard (V), Leif Lahn Jensen (S), Martin Henriksen (DF), Pernille Vigsø Bagge (SF), Charlotte Dyremose (KF), Marianne Jelved (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget var et led i regeringens afbureaukratiseringsprogram.
Loven medfører,
- at elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan samles i ét redskab på de klassetrin, hvor elever, forældre, lærere og vejledere hidtil skulle forholde sig til alle tre redskaber,
- at der ikke længere skal stilles krav om udfærdigelse af en skriftlig uddannelsesbog fra 6. klassetrin, og
- at de gældende elementer fra elevplanen og uddannelsesplanen bliver videreført i én ny elev- og uddannelsesplan på 8. og 9. klassetrin.
Fra børnehaveklassen og frem til og med 7. klassetrin vil der fortsat være elevplan for alle elever.
Der sker ingen ændringer i gældende regler om udarbejdelse af en uddannelsesplan på 10. klassetrin.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 109 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og LA) mod 2 (EL).