Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 11-40, 1. udgave af 15. august 2003, Bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen BL 11-40 A (Udgave 2, 2. juni 2008)

I medfør af § 70, § 70 a, § 70 b, § 149, stk. 10, og § 153 stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 708 af 14. august 1992 vedrørende ordensreglement for flyvepladser i Grønland, § 13, stk. 1, følgende:

1. Vedlagte kort over Paamiut Lufthavn føjes til Bilag 1

2. Ikrafttræden

2.1 Denne BL træder i kraft den 15. juni 2008.

2.2 Samtidig annulleres BL 11-40 A, 1. udgave af 4. februar 2008, jf. lov om ændring af lov nr. 305 af 19. april 2006 om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende (Lovtidende i elektronisk form) og bekendtgørelse nr. 342 af 6. maj 2008 om ikrafttræden af § 1, nr. 18, i lov om ændring af lov om luftfart, jf. lov nr. 242 af 21. marts 2007.

Statens Luftfartsvæsen, den 2. juni 2008

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg


Bilag 1

BL149_1_1.jpg Size: (506 X 709)