Den fulde tekst
L 133
Forslag til lov om radiofrekvenser.
Af videnskabsministeren (Helge Sander (V)).
Fremsat skr 6/2 09 Tillæg A 4286
Lovf som fremsat 6/2 09 Tillæg A 4232
1.beh 27/2 09 FF 4018
Betænkning 22/4 09 Tillæg B 780
2.beh 7/5 09 FF 6940
Lovf optrykt efter 2.beh 7/5 09
3.beh 14/5 09 FF 7417
Lovf som vedt 14/5 09 Tillæg C 486
Lov nr 475 af 12. juni 2009
Ordførere: (1.beh) Malou Aamund (V), Ole Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Hanne Agersnap (udpeget af SF) (SF), Mike Legarth (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) videnskabsministeren (Helge Sander).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi(UVT).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lov indfører nye, brede rammer for brug af frekvenser, som overlader det til markedet i højere grad at beslutte, hvilken anvendelse de enkelte frekvenser skal have, samt udvider muligheden for overdragelse og eventuel tilbagelevering af frekvenser. En tilladelsesindehaver må dog ikke få så betydende en markedsposition, at denne skader konkurrencen og hindrer effektiv udnyttelse af frekvenserne.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 113 stemmer.