Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vandafgift – eftergivelse i forbindelse med vandspild

Ved en lovteknisk fejl er § 25, stk. 2-7 i lov om afgift af ledningsført vand blevet ophævet ved lov nr. 1336 af 19. december 2008, med virkning fra 1. januar 2009. Skatteministeriet oplyser, at fejlen vil blive rettet hurtigst muligt. Bestemmelserne i § 25, stk. 2-7 har hidtil hjemlet mulighed for eftergivelse af afgift til vandværker, i tilfælde hvor der er sket vandspild hos forbrugere, som følge af brud på skjulte vandinstallationer.

Under disse særlige omstændigheder, skal sager der ville være omfattet af den hidtil gældende § 25, stk. 2-7, afgøres efter hidtil gældende regler og praksis som beskrevet i Punktafgiftsvejledningen afsnit G.5.4.1, og med hjemmel i Inddrivelseslovens § 13, stk. 6, indtil fejlen i lov om afgift af ledningsført vand er blevet rettet.

Der vil således være tale om sager, hvor anmodning til SKAT om eftergivelse er indgivet 1. januar 2009 eller senere.

SKAT, den 26. januar 2009