Den fulde tekst
L 137
Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger. (Udveksling af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder).
Af justitsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 25/2 09 Tillæg A 4399
Lovf som fremsat 25/2 09 Tillæg A 4378
1.beh 27/3 09 FF 4928
Betænkning 14/5 09 Tillæg B 1088
2.beh 19/5 09 FF 7721
3.beh 29/5 09 FF 8411
Lovf som vedt 29/5 09 Tillæg C 770
Lovf optrykt efter 2.beh 19/5 09
Lov nr 503 af 12. juni 2009
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Karen Hækkerup (S), René Christensen (DF), Meta Fuglsang (SF), Morten Østergaard (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren.
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at gennemføre en forenkling af reglerne om adgangen til at videregive oplysninger inden for den offentlige forvaltning. Bl.a. skal der gælde samme adgang til at udveksle personoplysninger med en anden forvaltningsmyndighed, uanset om udvekslingen sker elektronisk eller manuelt.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 109 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og LA); 2 (EL) stemte hverken for eller imod.