Den fulde tekst
L 154
Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms.
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 25/2 09 Tillæg A 4578
Lovf som fremsat 25/2 09 Tillæg A 4562
1.beh 26/2 09 FF 4005
Betænkning 5/3 09 Tillæg B 547
2.beh 10/3 09 FF 4118
Lovf optrykt efter 2.beh 10/3 09
Tillægsbet 11/3 09 Tillæg B 565
3.beh 12/3 09 FF 4291
Lovf som vedt 12/3 09 Tillæg C 314
Lov nr 175 af 12. marts 2009
Ordførere: (1.beh) Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Jakob Jensen ().
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Loven medfører, at fristerne for betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag det næste halve år udskydes løbende med 1 måned i en rullende ordning. Tilsvarende udskydes afregningen af momsen for virksomheder, der afregner moms månedligt, det næste halve år løbende med 1 måned i en rullende ordning. For virksomheder, der afregner moms kvartalsvis, udskydes fristen med gennemsnitligt 20 dage for januar og april kvartal 2009. For virksomheder, der afregner moms halvårligt sammenlægges momsperioden for andet halvår af 2008 med momsperioden for første halvår af 2009.
Lovforslaget skulle ses på baggrund af den aktuelle kreditkrise og havde til formål at give erhvervslivet en likviditetsindsprøjtning ved at udskyde virksomhedernes betalingsfrister for skat og moms.
Loven trådte i kraft den 13. marts 2009 med virkning fra den 25. februar 2009.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 103 stemmer (V, S, DF, SF, KF og LA) mod 2 (EL); 5 (RV) stemte hverken for eller imod.