Den fulde tekst
L 151
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love. (Konsekvenser af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold).
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 26/2 09 Tillæg A 4750
Lovf som fremsat 26/2 09 Tillæg A 4676
1.beh 26/3 09 FF 4867
Betænkning 29/4 09 Tillæg B 821
2.beh 12/5 09 FF 7165
Lovf optrykt efter 2.beh 12/5 09
Tillægsbet 20/5 09 Tillæg B 1426
3.beh 28/5 09 FF 8271
Lovf som vedt 28/5 09 Tillæg C 609
Lov nr 460 af 12. juni 2009
Beh sammen: L 151 og L 150
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Torben Hansen (S), Jørn Dohrmann (DF), Steen Gade (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Lovforslaget behandledes sammen med L 150 (Forslag til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold), der ændrer reguleringen af vandsektoren på en række punkter. L 150 medfører et behov for at konsekvensændre i en række andre love af betydning for vand- og spildevandsforsyning, hvilket foresloges gennemført med nærværende lovforslag.
Loven foretager bl.a. konsekvensændringer i miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, spildevandsbetalingsloven og lov om privat bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse, som afspejler adskillelsen af myndighed og drift.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, SF, KF, EL og LA) mod 5 (RV).