Den fulde tekst
L 150
Forslag til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 26/2 09 Tillæg A 4750
Lovf som fremsat 26/2 09 Tillæg A 4631
1.beh 26/3 09 FF 4867
Betænkning 29/4 09 Tillæg B 821
2.beh 12/5 09 FF 7165
Lovf optrykt efter 2.beh 12/5 09
Tillægsbet 20/5 09 Tillæg B 1426
3.beh 28/5 09 FF 8271
Lovf som vedt 28/5 09 Tillæg C 601
Lov nr 469 af 12. juni 2009
Beh sammen: L 150 og L 151
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Torben Hansen (S), Jørn Dohrmann (DF), Steen Gade (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Lovforslaget udmøntede en politisk aftale fra februar 2007 mellem Folketingets partier bortset fra Det Radikale Venstre om at modernisere reguleringen og organiseringen af den danske vandsektor, med henblik på at vandsektoren effektivt og økonomisk skulle sikre forsyning af rent og sundt drikkevand og en effektiv afledning af spildevand. Lovforslaget behandledes sammen med L 151 (Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love).
Loven indeholder bl.a. regler om vandsektorens organisering, herunder om, at kommuner kun kan deltage i aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning, såfremt disse aktiviteter udøves i aktie- eller anpartsselskabsregi. Derudover indeholder loven regler om den økonomiske regulering af vandsektoren, herunder om indførelse af prisloftsregulering, således at der fastsættes en maksimal pris, som et vandselskab kan opkræve for vand eller spildevand, samt om indførelse af et statsligt forsyningssekretariat, som har til opgave at tilvejebringe de nødvendige data til brug for prisloftsreguleringen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 103 stemmer (V, S, DF, SF, KF og EL) mod 5(RV og LA).