Den fulde tekst
L 158
Forslag til lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling.
Af justitsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 26/2 09 Tillæg A 4920
Lovf som fremsat 26/2 09 Tillæg A 4890
1.beh 27/3 09 FF 4918
Betænkning 19/5 09 Tillæg B 1312
2.beh 26/5 09 FF 7930
3.beh 29/5 09 FF 8411
Lovf som vedt 29/5 09 Tillæg C 774
Lov nr 467 af 12. juni 2009
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Karen Hækkerup (S), Marlene Harpsøe (DF), Meta Fuglsang (SF), Knud Kristensen (KF), Morten Østergaard (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven indføres en ny særlig lov om konfliktråd, der fastlægger de overordnede rammer for en landsdækkende og permanent ordning med konfliktråd i straffesager. Der etableres konfliktråd i alle politikredse, således at den forurettede og gerningsmanden til en strafbar handling får mulighed for at møde hinanden under en neutral mæglers tilstedeværelse for at tale om den strafbare handling. Med loven kan alle typer af strafbare handlinger behandles i konfliktråd, hvis sagen efter en konkret vurdering findes egnet dertil.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer.