Den fulde tekst
B 111
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede krav til besiddelse af muskelhunde m.v.
Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Sohn (SF).
Vedrørende: Justitsministeriet.
Fremsat skr 26/2 09 Tillæg A 4997
Forsl som fremsat 26/2 09 Tillæg A 4994
1.beh 2/4 09 FF 5223
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Benny Engelbrecht (S), Marlene Harpsøe (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Tom Behnke (KF), Bente Dahl (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren.
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU).
Med henblik på at begrænse ulovlig hundehandel og hændelser med muskelhunde, der forårsagede alvorlige ulykker, foreslog Socialistisk Folkeparti, at der indførtes en række skærpede krav til besiddelse af muskelhunde m.v., herunder om, at alle muskelhunde skulle føres i bånd, og om, at der skulle indføres et obligatorisk lydighedskursus for besiddere af muskelhunde. Endvidere foresloges det, at der blev etableret en central database over pålæg og bøder til hundeejere, og at hundeloven ændredes, bl.a. således at hunde skullle mærkes og registreres, senest når de var 8 uger gamle, og at hunde skulle aflives, såfremt de forårsagede væsentlig eller alvorlig skade på mennesker eller dyr. Retsudvalget afgav den 2. oktober 2009 en fællesberetning over beslutningsforslagene B 111, B 177 og B 184.