Den fulde tekst
L 171
Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Ændringer som følge af selskabsloven).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 25/3 09 Tillæg A 5804
Lovf som fremsat 25/3 09 Tillæg A 5652
1.beh 14/4 09 FF 5393
Betænkning 15/5 09 Tillæg B 1143
2.beh 19/5 09 FF 7705
Lovf optrykt efter 2.beh 19/5 09
3.beh 29/5 09 FF 8390
Lov nr 516 af 12. juni 2009
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Jens Christian Lund (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Mike Legarth (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører ændringer i en række love som konsekvens af det samtidig fremsatte forslag til en ny aktie- og anpartsselskabslov (se L 170). Formålet med loven er desuden at sikre ensartede regler for anmeldelse og fristfortolkning på alle de erhvervsrettede love.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 105 stemmer.