Den fulde tekst
L 169
Forslag til lov om ændring af lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Rykningstilsagn til vedligeholdelsesarbejder og lånetilbud til frigørelse).
Af velfærdsministeren (Karen Jespersen (V)).
Fremsat skr 25/3 09 Tillæg A 5278
Lovf som fremsat 25/3 09 Tillæg A 5264
1.beh 16/4 09 FF 5708
Betænkning 12/5 09 Tillæg B 1026
2.beh 19/5 09 FF 7715
Lovf optrykt efter 2.beh 19/5 09
3.beh 28/5 09 FF 8326
Lovf som vedt 28/5 09 Tillæg C 696
Lov nr 489 af 12. juni 2009
Ordførere: (1.beh) Louise Schack Elholm (V), Yildiz Akdogan (S), Martin Henriksen (DF), Nanna Westerby (SF), Knud Kristensen (KF), Marianne Jelved (RV).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann).
Efter 1.beh henvist til Boligudvalget(BOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovens overordnede formål er dels at sikre foreninger med tilskudsdeklarationer bedre mulighed for frikøb for tilskudsbestemmelserne, dels at sikre disse foreninger bedre mulighed for forsvarlig vedligeholdelse af ejendommene.