Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenå

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 184 af 20. marts 1918 om udnyttelse af vandkraften i Gudenå ændres i § 1 »80 år« til: »82 år«.

§ 2

Loven træder i kraft den 8. januar 2001.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Auken

Redaktionel note
  • Tangeværket