Den fulde tekst
L 186
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen m.v.).
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 31/3 09 Tillæg A 6511
Lovf som fremsat 31/3 09 Tillæg A 6482
1.beh 5/5 09 FF 6786
Betænkning 19/5 09 Tillæg B 1331
2.beh 26/5 09 FF 8014
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 09
3.beh 28/5 09 FF 8256
Lovf som vedt 28/5 09 Tillæg C 553
Lov nr 534 af 12. juni 2009
Ordførere: (1.beh) Per Bisgaard (V), Leif Lahn Jensen (S), Martin Henriksen (DF), Pernille Vigsø Bagge (SF), Charlotte Dyremose (KF), Marianne Jelved (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at skolelederens ledelsesrum udvides. Skolelederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen, medmindre de har betydning ud over den enkelte skole. Skolelederen kan til fremme af god orden i skolen overflytte en elev til en anden skole uden inddragelse af kommunalbestyrelsen, og uden at forældre og elev nødvendigvis samtykker heri. Skolelederen kan beslutte, at en elev springer et klassetrin over eller undervises på samme klassetrin i 2 år, hvis det er til elevens bedste.
Loven indebærer også, at en række væsentlige beslutninger om det kommunale skolevæsen skal træffes på et møde i kommunalbestyrelsen, dvs. omfattes af delegationsforbud. Målet er, at folkeskolen i højere grad kan blive et tema i den lokale, offentlige kommunalpolitiske debat og ved valg til kommunalbestyrelsen.
Loven indebærer endvidere, at alle skolebestyrelser skal udarbejde et værdiregelsæt for skolen. Det skal indeholde retningslinjer for god adfærd på skolen samt pejlemærker for, hvordan man sikrer god trivsel og et godt undervisningsmiljø både psykisk og fysisk. Værdiregelsættet skal fremme fælles værdier, engagement og ansvarlighed. Det skal også gælde i en eventuel skolefritidsordning og i andre skoleaktiviteter.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 87 stemmer (V, S, DF, KF og LA) mod 22 (SF, RV og EL).