Den fulde tekst
L 189
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justering af udligningssystemet og visse tilskudsordninger).
Af velfærdsministeren (Karen Jespersen (V)).
Fremsat skr 31/3 09 Tillæg A 6551
Lovf som fremsat 31/3 09 Tillæg A 6540
1.beh 24/4 09 FF 6125
Betænkning 26/5 09 Tillæg B 1623
2.beh 28/5 09 FF 8357
3.beh 29/5 09 FF 8471
Lovf som vedt 29/5 09 Tillæg C 945
Lov nr 491 af 12. juni 2009
Ordførere: (1.beh) Erling Bonnesen (V), Rasmus Prehn (S), Henrik Brodersen (DF), Flemming Bonne (SF), Tom Behnke (KF), Johs. Poulsen (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven sker der en tilpasning af tilskuds- og udligningssystemet. Tilpasningen bygger på en rapport fra Finansieringsudvalget fra februar 2009, som bl.a. foreslog at ændre på handicapkriteriet, så det i højere grad kommer til at afspejle kommunernes faktiske udgifter på området, og at ændre de særlige tilskud til kommunerne.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 64 stemmer (V, DF, KF, RV og LA) mod 47 (S, SF og EL).