Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 281 af 7. april 2009 om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger foretages følgende ændring:

1. Bilag 3 affattes som bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 16. april 2009.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 14. april 2009

Henning Steensig

/ Susanne Mikkelsen


Bilag

Anmodning om udbetaling

AU3617_2_1.jpg Size: (565 X 750)AU3617_2_2.jpg Size: (565 X 677)