Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om helbredsundersøgelse af gravide

I medfør af § 61, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, fastsættes:

§ 1. Kvinder har i anledning af graviditet ret til indtil 5 vederlagsfri forebyggende helbredsundersøgelser hos en læge, heraf 3 under graviditeten.

Stk. 2. Forebyggende helbredsundersøgelser omfatter:

1) vejledning om forebyggelse og sundhedsfremme i svangerskabet

2) information om de generelle tilbud i løbet af graviditeten og om valg af fødesteder

3) oplysning om baggrunden for de forskellige undersøgelser og drøftelse af de mulige konsekvenser af resultaterne

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2009.

Sundhedsstyrelsen, den 20. april 2009

Else Smith

/ Christine Brot