Den fulde tekst
L 206
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdigt sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfrit sodavand).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 22/4 09 Tillæg A 7576
Lovf som fremsat 22/4 09 Tillæg A 7558
1.beh 30/4 09 FF 6526
Betænkning 18/5 09 Tillæg B 1295
2.beh 26/5 09 FF 8007
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 09
3.beh 28/5 09 FF 8324
Lovf som vedt 28/5 09 Tillæg C 757
Lov nr 524 af 12. juni 2009
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Flemming Møller Mortensen (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Mike Legarth (KF), Niels Helveg Petersen (RV).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget var en del af forårspakke 2.0 og vedrører aftaledelen "Flere sunde leveår".
Loven har dels til formål at forhøje afgifterne på sukkerholdig is, chokolade, slik og sodavand, dels at sænke afgiften på sukkerfri sodavand, og dels at omlægge og forhøje afgiften på cigaretter og røgtobak.
Konkret forhøjes afgiften på sukkerholdig konsumis, chokolade og sukkervarer med 25 pct.
Afgiften på sodavand omlægges, så sukkerholdige sodavand får en afgiftsstigning på 17 øre pr. l, mens afgiften på sukkerfrie sodavand nedsættes med 34 øre pr. l.
Cigaretafgiften hæves pr. 1. januar 2010 med gennemsnitligt 3 kr. pr. 20 stk. cigaretter inkl. moms, og sammensætningen af styk- og værdiafgift i cigaretafgiften ændres, således at stykafgiften nedsættes og værdiafgiften øges. Samtidig indsættes en minimumsafgift på 91,65 øre pr. cigaret. Afgiften på røgtobak hæves med 120 kr. pr. kg.
Loven forhøjer endelig pr. 1. januar 2014 afgifterne på cigaretter og røgtobak svarende til 0,35 kr. pr. 20 stk. cigaretter. Dette sker ved en ændring af værdiafgiften for cigaretter og en forøgelse af afgiften på røgtobak med 14 kr.
Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 58 stemmer (V, DF og KF) mod 1 (LA); 50 (S, SF, RV og EL) stemte hverken for eller imod