Den fulde tekst
L 208
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven). (Styring og finansiering af den almene boligsektor).
Af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann (V)).
Fremsat skr 22/4 09 Tillæg A 7874
Lovf som fremsat 22/4 09 Tillæg A 7765
1.beh 28/4 09 FF 6322
Betænkning 19/5 09 Tillæg B 1359
2.beh 26/5 09 FF 8015
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 09
Ændringsforslag uden for tillægsbetænkning 28/5 09 Tillæg B 1610 af
3.beh 29/5 09 FF 8471
Lovf som vedt 29/5 09 Tillæg C 981
Lov nr 490 af 12. juni 2009
Ordførere: (1.beh) Louise Schack Elholm (V), Thomas Jensen (S), Anita Knakkergaard (DF), Nanna Westerby (SF), Knud Kristensen (KF), Morten Østergaard (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann).
Efter 1.beh henvist til Boligudvalget(BOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven implementerer den aftale, der den 26. marts 2009 var indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den almene sektors styring og finansiering, og som indeholdt følgende elementer:
- Forslag til ny styringsmodel,
- forslag til nedsat husleje,
- forslag om forøget maksimumsbeløb,
- forslag vedrørende grundkapitalen,
- forslag som opfølgning på regeringens energiaftale og
- forslag til afbureaukratisering og forenkling af regelsættet.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 62 stemmer (V, DF, KF, RV og LA) mod 40 (S, SF og EL).