Den fulde tekst
L 209
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven. (Behandling af sager om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed m.v.). (OMTRYKT)


Af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech (V)).
Fremsat skr 28/4 09 Tillæg A 8044
Lovf som fremsat 28/4 09 Tillæg A 7975
1.beh 5/5 09 FF 6743
Betænkning 19/5 09 Tillæg B 1377
2.beh 26/5 09 FF 8032
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 09
3.beh 28/5 09 FF 8270
Lovf som vedt 28/5 09 Tillæg C 566
Lov nr 487 af 12. juni 2009
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Henrik Dam Kristensen (S), Martin Henriksen (DF), Meta Fuglsang (SF), Helle Sjelle (KF), Morten Østergaard (RV), Per Clausen (EL).
Andre medlemmer: (1.beh) Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG).
Ministre: (1.beh) integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder en ny model for behandling og domstolsprøvelse af sagerne om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed. Den nye model indebærer en særlig adgang til domstolsprøvelse af farevurderingen og afgørelsen om udvisning, hvor bevismaterialet opdeles i lukket og åbent materiale, og hvor der bliver mulighed for i lukkede retsmøder at fremlægge det fortrolige materiale, der ligger til grund for justitsministerens farevurdering, og hvor udlændingens interesser varetages af en særlig advokat. Desuden indeholder loven en model for anvendelse af såkaldte diplomatiske forsikringer, der betyder, at den stat, som den pågældende person udvises til, udtrykkeligt forpligtes til at sikre, at den udsendte ikke behandles i strid med forbuddet mod tortur. Endelig giver loven mulighed for anvendelsen af elektroniske fodlænker i forbindelse med udlændinge på tålt ophold.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og LA) mod 2 (EL).