Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden

(Støtte til udarbejdelse af ansøgning m.v. til Forebyggelsesfonden)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at private virksomheder med under 50 ansatte kan få støtte til udgifter til ekstern bistand forbundet med

1) virksomhedernes ansøgning om støtte til projekt i forbindelse med et åbent opslag, jf. § 25, og

2) virksomhedernes tilbud i forbindelse med et åbent udbud, jf. § 25.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 5. maj 2009

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg