Den fulde tekst
L 213
Forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. (Folketingets ombudsmands pension, Ombudsmandens kompetence i forhold til halvoffentlige organer og private institutioner m.v.).
Af Thor Pedersen (V), Svend Auken (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF), Helge Adam Møller (KF).
Vedrørende: Justitsministeriet.
Fremsat skr 7/5 09 Tillæg A 8146
Lovf som fremsat 7/5 09 Tillæg A 8129
1.beh 13/5 09 FF 7409
Betænkning 19/5 09 Tillæg B 1386
2.beh 26/5 09 FF 7933
Tillægsbet 27/5 09 Tillæg B 1753
3.beh 29/5 09 FF 8412
Lovf som vedt 29/5 09 Tillæg C 998
Lov nr 502 af 12. juni 2009
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Anne-Marie Meldgaard (S), René Christensen (DF), Meta Fuglsang (SF), Tom Behnke (KF), Morten Østergaard (RV), Line Barfod (EL).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Formålet med loven er bl.a. at gennemføre en ændring af reglerne om Folketingets ombudsmands pension og at udvide Ombudsmandens kompetence i forhold til halvoffentlige og private institutioner.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer.