Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling

§ 1

I bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1 ændres

       
»
Fordringer fra – til
Inkassobeløb (ex. moms, jf. nedenfor)
 
 
0 – 1.000 kr.
300 kr.
 
 
1.001 – 2.500 kr.
500 kr.
 
 
2.501 – 5.000 kr.
700 kr.
 
 
5.001 – 10.000 kr.
900 kr.
 
 
10.001 – 25.000 kr.
1.200 kr.
 
 
25.001 – 50.000 kr.
1.600 kr.
 
 
50.001 – 100.000 kr.
2.000 kr.
 
 
100.001 – 250.000 kr.
2.700 kr.
 
 
250.001 – 500.000 kr.
4.500 kr.
 
 
500.001 kr. -
4.500 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.
«
       
til:
   
       
»
Fordringer fra – til
Inkassobeløb (ex. moms, jf. nedenfor)
 
 
0 – 1.000 kr.
350 kr.
 
 
1.001 – 2.500 kr.
600 kr.
 
 
2.501 – 5.000 kr.
850 kr.
 
 
5.001 – 10.000 kr.
1.100 kr.
 
 
10.001 – 25.000 kr.
1.450 kr.
 
 
25.001 – 50.000 kr.
1.950 kr.
 
 
50.001 – 100.000 kr.
2.450 kr.
 
 
100.001 – 250.000 kr.
3.300 kr.
 
 
250.001 – 500.000 kr.
5.500 kr.
 
 
500.001 kr. -
5.500 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.
«.
       

2. I bilag 2 ændres

       
»
Fordringer fra – til
Inkassobeløb (inkl. moms)
 
 
0 – 1.000 kr.
200 kr.
 
 
1.001 – 2.500 kr.
350 kr.
 
 
2.501 – 5.000 kr.
450 kr.
 
 
5.001 – 10.000 kr.
600 kr.
 
 
10.001 – 25.000 kr.
800 kr.
 
 
25.001 – 50.000 kr.
1.000 kr.
 
 
50.001 – 100.000 kr.
1.300 kr.
 
 
100.001 – 250.000 kr.
1.800 kr.
 
 
250.001 – 500.000 kr.
3.000 kr.
 
 
500.001 kr. -
3.000 kr. + 0,67 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.
«
       
til:
   
       
»
Fordringer fra – til
Inkassobeløb (inkl. moms)
 
 
0 – 1.000 kr.
250 kr.
 
 
1.001 – 2.500 kr.
450 kr.
 
 
2.501 – 5.000 kr.
550 kr.
 
 
5.001 – 10.000 kr.
750 kr.
 
 
10.001 – 25.000 kr.
1.000 kr.
 
 
25.001 – 50.000 kr.
1.200 kr.
 
 
50.001 – 100.000 kr.
1.600 kr.
 
 
100.001 – 250.000 kr.
2.200 kr.
 
 
250.001 – 500.000 kr.
3.650 kr.
 
 
500.001 kr. -
3.650 kr. + 0,67 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.
«.
       

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2009 og gælder for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Justitsministeriet, den 28. maj 2009

Brian Mikkelsen

/ Lennart Houmann